Op zoek naar de meerwaarde van keuringen

De keuringen zoals we die vandaag kennen zijn vooral gericht op exterieur en zijn bijgevolg aan een grondige verandering toe.
De keuringen zoals we die vandaag kennen zijn vooral gericht op exterieur en zijn bijgevolg aan een grondige verandering toe. - Alfons Maes

Zoals ieder fokker weet, is er de overeenkomst tussen de KMBT België en KVTH Nederland, dat een hengst die in het ene land aanvaard is, eveneens aanvaard wordt in het andere land. Wat een woordspeling draagt de naam van deze hengst met zich mee; ‘Déjà Vu’! Inderdaad ‘reeds gezien’ en dus was een keuring totaal overbodig.

Doel van keuringen

In de eerste plaats zou een keuring, zowel van hengsten als van merries, een toegevoegde waarde voor de fokkerij moeten betekenen. Een voorafgaandelijke grondige analyse van de aangeboden producten is hierbij noodzakelijk. Dergelijke analyse zou volgende onderzoeken moeten omvatten. Ten eerste de analyse op chronisch progressief lymfeoedeem (CPL), bij de fokkers algemeen gekend als ‘vuile benen’. Vervolgens een controle op cornage, gezien dit in 95% van de gevallen een erfelijke aandoening betreft. Ook zou er een DNA-test moeten uitgevoerd worden om de juistheid van de afstamming te bepalen. Vervolgens zou men de kwaliteit van het sperma moeten nagaan, zodat de fokkers geen seizoen verloren zien gaan.

Inteelt

grootste uitdaging

Tot slot moet ook de graad van verwantschap bepaald worden. Dit vormt naar de toekomst de grootste uitdaging voor de instandhouding van het Belgisch Trekpaard. Uit een recent onderzoek met behulp van DNA-merkers van de K.U. Leuven is gebleken dat de gemiddelde inteeltgraad ongeveer 13% bedraagt. Dit is zeer onrustwekkend en samen met de daling van het aantal geboortes, zal dit nog verder toenemen met allerhande afwijkingen tot gevolg.

Nodige middelen

De keuringen zoals we die vandaag kennen zijn vooral gericht op exterieur en zijn bijgevolg aan een grondige verandering toe. Om dit te realiseren is er een permanente en geloofwaardige ondersteuning nodig van de overheid. Als deze overheid het trekpaard erkent als ‘erfgoed’ moet men hiertegenover ook de nodige middelen voorzien, zoals dit het geval is voor bijvoorbeeld bouwkundig erfgoed.

Show, educatie en amusement

In de eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid uiteraard bij het stamboek die de huidige keuringen aan een ernstige evaluatie dient te onderwerpen. Een hengstenkeuring zou een ontmoetingsplaats kunnen zijn voor liefhebbers van het Belgisch Trekpaard van over de hele wereld. Hiertoe is niet enkel een gerichte communicatie in meerdere talen nodig maar ook een allround evenement met meerdere hoogtepunten en bijgevolg geen keuring op zich.

Een dergelijk evenement omvat show, educatie en amusement voor een groot publiek bijvoorbeeld met optredens uit de culturele en muziekwereld. Ook een zakelijk netwerk is zeer nuttig waarin ondernemers en overheid met affiniteit voor het trekpaard, elkaar ontmoeten en zodoende het trekpaard effectief ondersteunen.

Deze rol moet het stamboek van het Belgisch Trekpaard als moederstamboek op zich nemen in nauw overleg met de zusterstamboeken van Nederland en Frankrijk. Dit veronderstelt een krachtdadig en beperkt bestuursorgaan dat beslissingen kan en durft te nemen.

Marcel Vossen

Meest recent

Meest recent