Startpagina Veeteelt

Ook Boerenbond wil statiegeld

Na ABS pleit ook Boerenbond in de strijd tegen zwerfafval voor statiegeld. Ondertussen kondigt Vlaams minister van landbouw Joke Schauvliege een meldpunt aan. Een vergoeding voor schade aan vee door zwerfafval blijft vooralsnog uit.

Leestijd : 2 min

Boerenbond pleit voor een doortastende aanpak van zwerfafval, met invoering van statiegeld als één van de elementen. Bewustmaking en sensibilisering leveren duidelijk onvoldoende positief effect op. Dat schrijft voorzitter Sonja De Becker in het ledenblad van de boerenorganisatie. Eerder sloot het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) zich al bij de Statiegeldalliantie aan.

Boerenbond zal niettemin een tweesporenbeleid volgen. Naast de lobby voor statiegeld, kaart Boerenbond samen met de gelieerde Landelijke Gilden de problematiek ook aan richting het grote publiek. Daarbij bedient ze zich van de slogans “Ik hou het hier proper. Jij toch ook?” en “Wij houden niet van blik en ander afval. Hou jij het mee proper?”

Landbouwschade

Weggegooide blikjes en flessen kunnen landbouwmachines beschadigen en kunnen na het verhakselen in het voeder van dieren en uiteindelijk in de voedselketen terechtkomen. Zwerfvuil op velden leidt bovendien jaarlijks tot sterfgevallen bij vee. Bij een bevraging waaraan meer dan 500 veehouders in Nederland en Vlaanderen meewerkten, bleek dat weggegooide blikjes en ander afval enorme economische schade veroorzaken. Als zwerfvuil in het veevoer terecht komt, en het dier het eet, kan dit leiden tot het doorboren van de de maag met een acute buikvliesontsteking tot gevolg. De melk- en vleesproductie daalt en het dier kan er door sterven.

Sommige rundveehouders laten een kooimagneet in de netmaag van de koe plaatsen om te voorkomen dat blik schade aanbrengt.

Op vraag van minister Joke Schauvliege heeft het Departement Landbouw en Visserij een digitaal meldpunt opgericht voor de registratie van runderen die door ‘scherp-in’ zijn gekwetst of overleden. Zo krijgt de overheid een beter beeld van de kostprijs van zwerfvuil, en meer specifiek van drankblikjes, op het platteland. De melding geeft evenwel geen aanleiding tot enige financiële vergoeding door de Vlaamse overheid.

Fevia, de Belgische federatie van voedingsmiddelenfabrikanten, is vooralsnog mordicus tegen statiegeld . Daarbij beroept de organisatie zich op het argument dat de budgettaire impact van statiegeld voor de gemeentes veel kleiner zal zijn dan vaak wordt voorgesteld, omdat blikjes en plastic flessen een minderheid van het zwerfvuil uitmaken.

De kosten voor de opkuis van zwerfvuil zullen volgens Fevia niet drastisch dalen dankzij statiegeld. Het statiegeld kost ondertussen wel extra geld, wat bedrijven zullen doorrekenen aan consumenten. Daarnaast vindt de organisatie België onvergelijkbaar met een statiegeldland als Duitsland, waar geen blauwe zak bestaat en waar bejaarden volgens de organisatie blikjes rapen om financieel rond te kunnen komen.

Fevia is het wel met ABS en Boerenbond eens dat bewustmaking op zichzelf onvoldoende is om het probleem van zwerfafval op te lossen. De voedingsmiddelensector investeert volgens de organisatie daarom sinds 2 jaar ettelijke miljoenen in De Mooimakers in Vlaanderen en BeWapp in Wallonië. Hun aanpak zet naast bewustmaking ook in op infrastructuur (meer vuilnisbakken) en op handhaving, onder meer door middel van de inzet van camera’s.

JCB

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken