Startpagina Precisielandbouw

Spring precies om met veld en materiaal

Gps, drones en de bodemscanner, dat is waar de meeste landbouwers aan denken bij precisielandbouw in het perceel, en waar Landbouwleven ook al wat aandacht aan besteedde. Toch zijn er meer en ook wel aparte toepassingen op de markt die met precisielandbouw te maken hebben. We lichten enkele toepassingen toe.

Leestijd : 7 min

Precisielandbouw, welk bedrijf is er niet mee bezig? Origineel zijn in akkerbouw is moeilijk in tijden dat gps, drones en bodemscanners het belangrijkste nieuws blijken te geven in precisielandbouw. Fieldbee ligt wel in die lijn, maar wil uitblinken door zijn toegankelijkheid voor iedereen.

Toch zijn er ook andere toepassingen waardoor de landbouwer zijn bedrijfsvoering slimmer kan maken. Of kan u al autonoom beregenen, het weer op uw perceel weten of uw werknemers tot in de minuut in de gaten houden?

Crodeon-reporter

Op een studieavond over Data & Digitaal Agrifood 4.0 kon Jonathan Sercu, één van de medeoprichters van Crodeon, hun nieuw Belgisch bedrijf toelichten, maar ook hun innovatieve toepassingen in de landbouw. “Sam Vanheule en ik hebben drie jaar geleden Crodeon opgericht. Dat konden we doen met eigen kapitaal en we hebben geen banden met universiteiten. Dit heeft echter als gevolg dat de onderzoeksprojecten traag verlopen en er enkel concrete oplossingen voor heel concrete problemen kunnen worden gezocht, waar klanten nu geld voor betalen.”

Crodeon gelooft erin dat technologie ervoor kan zorgen dat toepassingen waar kunnen worden. Er is wel een sleutel tot succes, klinkt het. De technologie moet eenvoudig zijn, en op alle toestellen afleesbaar zijn (pc, tablet, telefoon,…). Ook de installatie moet simpel zijn, en stroom- en wifi-onafhankelijk. Verder moest voor het bedrijf herhaald gebruik van dezelfde technologie mogelijk zijn. Als men één toestel voor meerdere toepassingen kan gebruiken, is het immers betaalbaar. Zo kan de technologie van de Crodeon reporter gebruikt worden voor klimaatmonitoring en irrigatiemonitoring.

Met de Crodeon-reporter levert het bedrijf een slim monitoringsysteem. Het is een draadloze module die men gemakkelijk kan installeren, heeft een simkaart en sensoren. Het toestel werkt op een batterij dus er is geen stroom nodig. Het is in staat verschillende zaken te meten en stuurt real time life data via internet door naar de gebruiker. Zo weet die wanneer de meetwaarden afwijken. De meetwaarden aflezen kan op een webapplicatie, een dashboard, en dat kan via smartphone, tablet en laptop. Zo is de gebruiker vanop afstand in real-time op de hoogte van meetwaarden in een gebouw, machine, installatie of onderzoeksopstelling. En wat gebeurt er met de data, wordt er gevraagd. “De data blijft bij Crodeon, maar is van de landbouwer. We verkopen de data niet”, vertelt Jonathan.

Zo kan men een Crodeon-reporter voor irrigatiemonitoring bestellen. “Landbouwers ervaarden reeds in de jaren 90 problemen met beregenen. Het kost tijd en geld, en een juiste hoeveelheid water op het juiste moment toedienen is niet gemakkelijk. Maar een goede beregening kan wel een positief effect hebben op de oogst. Verder wordt water steeds schaarser en heel erg gereguleerd. Ten slotte kunnen haspels erg onbetrouwbaar zijn. Door bijvoorbeeld een defect of schade, zoals een lek, kan men een hele nacht beregeningstijd missen. Een deel is ook nachtarbeid, wat niet evident is.” Het toestelletje wordt daarom aanzien als een efficiënte oplossing voor beregenen: het zorgt voor een autonoom systeem dat slim beregent en waarbij bediening bij het beregenen niet nodig is. Je blijft vanop afstand op de hoogte van de werking van de haspel. Het meet en rapporteert niet alleen, het geeft ook een alarm-sms moest er iets verkeerd lopen. De Crodeon-reporter voor irrigatiemonitoring bestaat uit een zonnepaneel en twee sensoren, en is commercieel verkrijgbaar in België en Nederland. “Volgend jaar staat Europa op de planning.”

Ook bestaat er een Crodeon-reporter voor klimaatmonitoring. Het is ongeveer hetzelfde toestel, maar hier wordt de temperatuur en de vochtigheid gemeten. Het kan dan ook worden gebruikt in een koelcel, serre, stal, frigo,... Net als bij irrigatiemonitoring meet, rapporteert en alarmeert het toestel als de meetwaarden afwijken.

Het product komt met een jaarabonnement, met vaste kost en een jaarlijkse kost. Het is erkend voor VLIF-steun (30 %) en GMO (50 %).

Geofolia en Météus van Isagri

Josse Vermeulen, Jonathan De Cock en Geert Vandepitte stelden dan weer met hun bedrijf Isagri andere landbouwtoepassingen voor. Isagri stelde Vandepitte voor als een landbouwsoftwarebedrijf dat al 35 jaar bestaat. “Wij willen het digitaal hart zijn op een landbouwbedrijf.”

Landbouwers willen kosten besparen en dus moeten ze meer manager worden. “Maar een landbouwer wil geen of weinig bureauwerk. Landbouwers zijn wroeters en buitenwerkers,... maar toch moeten ze meer bezig zijn met de kostprijs”, gaat Vandepitte door.

Geofolia van Isagri is een programma waarmee een landbouwer alles van zijn akkerbouwpercelen kan registreren, en dat op het veld zelf aan de hand van een computer, telefoon of tablet. De landbouwer geeft de percelen in, en kan dan ook alle werkzaamheden op het veld registreren. Wil men gaan bespuiten, dan kan men nagaan via Fytoweb wat erkend is in welke dosis, want het programma is hieraan gekoppeld. Het is dus een programma waarbij de landbouwer alle werkzaamheden kan bijhouden, maar het laat ook toe rapporten ervan te printen achteraf.

“Ook interessant is Météus, een digitaal netwerk van weerstations. Dat laat toe gedetailleerde weersgegevens te laten zien van een bepaalde streek: gegevens van het KMI worden namelijk gecorrigeerd voor deze lokale stations”, aldus Vandepitte. Op dit moment is er al een goed netwerk uitgebouwd. Na Agribex is er nu sprake van 35 systemen in België, vier maanden na de lancering, en 30 systemen dicht bij de grens België - Frankrijk. “Hoe meer stations, hoe meer info we krijgen, en dat is ook beter voor de klant. Je plaatst een weerstation en je hebt dan ook de informatie van alle weerstations. Er kan een voorspelling gedaan worden tot 10 dagen ver. Hoe verder we willen voorspellen hoe moeilijker wel.”

En dat kan ten ten alle tijde en waar je wil op de pc, smartphone of tablet. Zo’n weerstation meet regen, windsnelheid, windrichting, temperatuur, luchtdruk, vochtigheid en dauwpunt. “Nu is het ook een weerstation dat jaarlijks updates ontvangt.”

De ervaringen van de gebruikers zijn positief: er is geen verloren tijd meer door naar het veld te rijden, je moet ook geen specialist zijn om ermee te werken, de info is altijd en overal beschikbaar, de kwaliteit van het geoogst product is goed door het juiste moment van maaien, dorsen,....

Voor de aanschaf en de installatie beginnen de kosten vanaf  € 590. Verder is er een jaarlijkse kost vanaf  € 15,9 euro per maand. Op het systeem krijg je drie jaar garantie. Dat systeem is volgens Isagri wel snel terugverdiend. “Stel dat je een aardappelboer bent met 30 ha aardappelen. Als men vier bespuitingen niet hoeft uit te voeren door het weerstation, bespaart men de kosten van het werk en de producten die eraan verbonden zijn. Zijn die kosten  € 35 per hectare, dan bespaar je vier keer  € 150 euro (=  € 600).” .

Work van One Two

One Two is een Belgisch bedrijf in Moorslede die de laatste 10 jaar bezig is met slechts één ding: hoe kan je iemand op de werkvloer op een eenvoudige manier zaken laten registreren en rapporteren.

En dan kan ook in de land- en tuinbouw. Met Work kan alles worden bijgehouden van wat een werknemer doet: niet alleen werkuren worden geregistreerd, ook de gedane taken op een bepaalde plek (perceel of rij, teelt,...), opbrengst,...

Het principe kan het makkelijkst worden uitgelegd met een voorbeeld: een aardbeienteler. Hier krijgt elke werknemer een kleine eigen barcodescanner. Die scant aan het begin van de rij aardbeien een barcode, en begint te plukken. Gaat de werknemer de rij uit, scant die de ‘stop’ barcode.

“Ook concrete toepassingen in de akkerbouw zijn mogelijk: planten, rooien, ploegen,... je scant en je bent vertrokken. Zo weet je wie met welke tractor op welk perceel heeft gewerkt, voor hoe lang, en welke oogst is binnengehaald.”

Als de scanners worden uitgelezen heb je een overzicht van wat allemaal gebeurd is. “Naar traceerbaarheid en kwaliteitscontrole heeft dat zijn belang, ook als er iets mis gaat. Verder kan je weten waar het meeste tijd in kruipt, en kan je zo beslissen om te investeren in bepaalde zaken die tijd vragen.”

FieldBee van eFarmer

Een opmerkelijke nieuwkomer op de Werktuigdagen afgelopen najaar was eFarmer, een Nederlands, en net opgestart, bedrijfje. Ze stelden een nieuwe generatie tractor navigatiesysteem voor. Ze claimen een RTK-GPS netwerk ontwikkeld te hebben. “En dit tegen een veel lagere prijs dan bij het gebruik van de klassieke RTK-GPS systemen”, klinkt het. Het blijkt te werken, want landbouwers over 31 landen gebruiken de technologie.

In principe werkt het bij GPS op volgende manier: satellieten sturen signalen uit naar de aarde toe. Die komen samen met de correctiesignalen van referentiestations toe bij de GPS ontvanger van de tractor, en zo is het mogelijk om de tractor tot op 3 cm nauwkeurig te sturen. Wil je het klassieke RTK-GPS systeem voor je tractor en percelen, zal je gemakkelijk  € 15.000 of meer op tafel leggen.

eFarmer deed iets gelijkaardig: het bedrijf plaatste eigen referentiestations over heel België om het gratis Flepos netwerk te creëren. Die sturen dan het correctiesignaal uit naar de FieldBee, de ontvanger die op het dak van de tractor moet worden geplaatst en op batterijen werkt. “Een voordeel is dat het verplaatst kan worden van de ene naar de andere tractor”, klinkt het enthousiast. De ontvanger verbindt met de eFarmer app op de tablet of smartphone van de eigenaar. Momenteel werkt dit enkel op Android OS. De app geeft dan de richting aan waar de landbouwer naartoe moet sturen. Met dit systeem is een nauwkeurigheid mogelijk van 30-50 cm, maar die kan verhoogd worden door het plaatsen van een FieldBee RTK Station tot een nauwkeurigheid van 0 tot 4 cm. Of men kan verbinden met de RTK correctie provider. Die centimeter nauwkeurigheid is overigens echt wel nodig om aan echte precisielandbouw te doen.

De kost voor de eFarmer navigatie app bedraagt  € 100 per jaar. De aanschaf van een FieldBee tractor GPS sensor  €600, en het RTK Station  €1.000. Automatische besturing is ook mogelijk, maar de prijs hangt af van het tractormodel. Het RTK correctiesignaal ontvangen is gratis.

MV

Lees ook in Precisielandbouw

‘Partijpaspoort’ als richtlijn om efficiënt te ventileren

Precisielandbouw Om een kwaliteitsvolle aardappel te krijgen met een goede opbrengst is de laatste jaren al heel wat onderzoek verricht. De teelttechniek kende een evolutie, en ook in rassenkeuze is er een verschuiving merkbaar. De bewaring, die ook bijdraagt tot een goede kwaliteit, is echter niet mee geëvolueerd. Het onderzoeksproject ‘Slimme aardappelbewaring’ moet daar verandering in brengen.
Meer artikelen bekijken