Pionierswerk van DjustConnect en de koppeling aan datanutsbedrijf biedt veel kansen

Precisielandbouw

In het kader van de relance en het plan Vlaamse Veerkracht wordt een nieuw datanutsbedrijf opgericht. Voor de verdere innovatie in de Vlaamse land- en tuinbouw wordt nauw samengewerkt met DjustConnect. Onze Vlaams land- en tuinbouwsector zag als een van de eerste sectoren het belang in om data te gaan delen.

Een NIR-sensor op het uitrijvoertuig kan de mestsamenstelling analyseren en de gift  aanpassen.

Kunnen we preciezer drijfmest toedienen met NIR-sensor en bodemscan?

Precisielandbouw

Met strenger wordende bemestingsnormen wordt het als landbouwer steeds belangrijker om meststoffen zo nauwkeurig mogelijk toe te dienen. In tegenstelling tot kunstmest is de mestsamenstelling van drijfmest zeer variabel, waardoor een nauwkeurige toediening hier een grotere uitdaging is.

Foto: MV

‘Partijpaspoort’ als richtlijn om efficiënt te ventileren

Precisielandbouw

Om een kwaliteitsvolle aardappel te krijgen met een goede opbrengst is de laatste jaren al heel wat onderzoek verricht. De teelttechniek kende een evolutie, en ook in rassenkeuze is er een verschuiving merkbaar. De bewaring, die ook bijdraagt tot een goede kwaliteit, is echter niet mee geëvolueerd. Het onderzoeksproject ‘Slimme aardappelbewaring’ moet daar verandering in brengen.

Uit alle proeven wereldwijd blijkt dat de waterbesparing zo’n 80% is , aldus Van Alpen. Dat betekent gemiddeld een besparing van zo’n 320 l/ha.

Plaatsspecifiek op maat bespuiten wordt de toekomst

Precisielandbouw

Bij loonbedrijf De Samenwerking in het Nederlandse Elsloo doet Agrifac proeven met plaatsspecifiek op maat bespuiten. Ook worden er proeven gedaan met boomhoogte van de spuitmachine. Volgens Martijn van Alphen, wereldwijd technologiemanager voor Agrifac, zijn de mogelijkheden met deze nieuwe technieken in principe eindeloos.

In Valthermond ging het om een marktrijpe Robotti, dus geen prototype meer. Momenteel wordt overigens ook hard gewerkt om het 2020 Robotti-model begin 2020 praktijkrijp te hebben.

Robotti volop in ontwikkeling

Precisielandbouw

Tijdens de Innovatiedag 2019: ‘Dág, onkruid!’ was de splinternieuwe autonome werktuigdrager Robotti te zien waarmee de Deense fabrikant AgroIntelli voet aan de grond wil krijgen in de Lage Landen. Er is nu een Robotti in Nederland verkocht aan Wageningen Universiteit en Research en eentje aan UGent.

Edito: De boer wil smart farming voelen in de portemonnee

Edito

Of het nu gaat om de monitoring van de gezondheid van melkvee, het tot op de millimeter precies bemesten met gps-sturing of het met onbemande vliegtuigen scannen van de groei en de afrijping van de landbouwgewassen: smart farming is ook in onze Vlaamse landbouw niet meer weg te denken. Hamvraag is en blijft wat dat slim verzamelen van data allemaal in de portemonnee oplevert.

Het voorspellen van de kalving is niet alleen bij melkvee, maar zeker bij dikbil-vleesvee zeer van nut.

Smart Farming in de stal: Veel data die vooral gedeeld zullen worden

Precisielandbouw

Niet alleen op het veld winnen allerlei ‘slimme’ technologieën aan belang, maar ook in de stal. Een aantal technieken tonen aan dat ook hier de veranderingen nog lang niet gestopt zijn. Het staat vast dat schakels in de voedselketen nog meer zullen samenwerken.

De Crodeon-reporter is makkelijk te installeren op de haspel.

Spring precies om met veld en materiaal

Precisielandbouw

Gps, drones en de bodemscanner, dat is waar de meeste landbouwers aan denken bij precisielandbouw in het perceel, en waar Landbouwleven ook al wat aandacht aan besteedde. Toch zijn er meer en ook wel aparte toepassingen op de markt die met precisielandbouw te maken hebben. We lichten enkele toepassingen toe.

De landbouwer wordt erkend als eigenaar van de data en bepaalt welke andere partijen toegang mogen krijgen tot zijn data.

Landbouwer krijgt centrale rol in ‘DataHub voor AgroFood’

Precisielandbouw

ILVO gaat de komende drie jaar samen met het Innovatief Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming (SDF) en met zes bedrijven en landbouworganisaties (AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ, Innovatiesteunpunt, Milcobel) een ‘DataHub voor AgroFood’ ontwikkelen. De hub maakt het mogelijk om data uit te wisselen en te connecteren. Het project besteedt veel aandacht aan veiligheid, respect voor dataprivacy en behoud van data-eigendom. EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) geeft bijna een half miljoen € steun. Het startschot werd gegeven op 3 april 2018.

Tot zijn nieuwe schoffelmachine is  aangekomen, huurt Johan een basis schoffelmachine van een landbouwer.

Met of zonder camera,schoffelen doe je met boerenverstand

Precisielandbouw

12 jaar ervaring met schoffelen, goed zijn in je vak, en toch willen verbeteren. Johan Staelens, een loonwerker van 46 jaar, wil dat doen met een camera op zijn schoffelmachine.

Met de Veris-bodem-scanner kan men de bodem in kaart brengen en uiteindelijk variabel bekalken, bemesten,... Zo springt men duurzaam om met middelen.

Smart Farming voor duurzame voeding

Precisielandbouw

2018 werd door minister van Landbouw Joke Schauvliege uitgeroepen tot het jaar van de data in de land- en tuinbouw. Hiermee wil ze de kansen en knelpunten in de ontwikkeling en de toepassing van het Smart- datasysteem in kaart brengen, maar ook het gebruik van data en op data genomen besluiten stimuleren. Waarom smart farming zo belangrijk is, schetst Boerenbondwoordvoerder Luc Vanoirbeek op de studieavond over Data & Digitaal Agrifood 4.0

Nauwkeuriger werken en het betere inzicht in resultaten, noemen landbouwers als grote voordelen van precisielandbouw.

Grote interesse in precisielandbouw

Akkerbouw

57 procent van de Vlaamse land- en tuinbouwers past zelf of via een loonwerker precisielandbouwtechnieken toe op zijn bedrijf, of zal dat zeer waarschijnlijk doen binnen een termijn van vijf jaar.

Het ILVO participeert in het Interreg project en focust op de landbouwsector.

ICAReS wil drempel naar UAV-toepassingen verkleinen

Mechanisatie

Via demonstratie-events met drones en bevragingen wil het project ICAReS de drempel naar UAV-toepassingen verkleinen in de sectoren landbouw, water en infrastructuur, en natuur- en bosbeheer.

Precision Makers draagt de verkoop- en serviceactiviteiten over aan Agrometius.

Agrometius wordt distributeur van Precision Makers

Actueel

Precision Makers draagt de verkoop- en serviceactiviteiten over aan Agrometius. Precision Makers heeft grote bekendheid verkregen met de Greenbot en hun oplossingen voor volledig autonome tractoren en maaiers.

Louis Mahy, Ulrich Adam, Luc Vernet, Jurgen Tack en Tiffanie Stéphani  hielden een panelgesprek over de integratie van precisielandbouw in  de Europese landbouw.

Precisielandbouw: van strategie naar praktijk

Nieuws van maatschappijen

Precisielandbouw is geen nieuw gegeven. In verschillende bedrijven, verspreid over heel de wereld, onderzocht menig wetenschapper diverse technieken en hoe die het best geïmplementeerd konden worden. Om dit succesvol te laten verlopen is er nood aan een goede strategie, beleid en veel motivatie.

Jean-Marie Savalle, voorzitter-directeur van Isagri:  “De technologische ontwikkelingen in de landbouw gaan zeer snel. Het komt er op aan die nieuwigheden die van nut kunnen zijn voor onze klanten, op de markt te brengen.”

Isagri, specialist in agrosoftware en Gps-geleiding,stelt zich voor

Actueel

De Franse firma Isagri stelde onlangs Geofolia voor, een nieuw programma waarmee akkerbouwers hun teeltbewerkingen op het veld digitaal kunnen registreren. Onlangs had Landbouwleven, in de zetel van het bedrijf in het Franse Beauvais, de gelegenheid nader kennis te maken met dit programma.

Burgemeester geeft startschot tot poten aardappelen PotatoEurope 2017

Actueel

De aardappelen voor de rooidemonstraties van de vakbeurs PotatoEurope, die op 13 en 14 september te Emmeloord, plaatsvindt zijn gepoot.

Afgelopen winter organiseerde  New Holland in België een  gebruikerstraining  AutoCommand en gps.

Beter met gps en cvt aan de slag dankzij gebruikerstraining van New Holland

Actueel

Eind vorige maand en eerder deze maand organiseerde New Holland in België een gebruikerstraining voor zijn GPS-toepassingen en het gebruik van een AutoCommand cvt-versnellingsbak. Die bestond uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.

Het platform is vanaf nu toegankelijk via <a href=http://www.watchitgrow.be>www.watchitgrow.be</a>. Het gebruik ervan is het eerste jaar gratis. Daartegenover zal de volgende jaren wel een bijdrage worden gevraagd, maar de voorwaarden hiervoor worden nog besproken tussen de verschillende partners in de industrie.

Naar een optimale en duurzame productie in de Belgische aardappel

Actueel

Vorige week lanceerden Belspo, VITO, CRA-W, ULG en Belgapom officieel een nieuw geo-informatieplatform voor de aardappelsector. Het doel? Een betere inschatting maken en op een duurzame manier de Belgische productie van de aardappel in België verhogen. Met deze tool kunnen Belgische aardappeltelers, net als handelaars en organisaties van de sector snel profiteren van blijvende en begrijpbare informatie over de groei van drie aardappelvariëteiten: Bintje, Nicola en Fontane.

Syrisch-Belgische wetenschapper start onderzoeksproject over precisielandbouw aan UGent

Precisielandbouw

Aan de Universiteit Gent wordt op 15 maart het startschot gegeven voor de uitbouw van een onderzoekscentrum voor precisielandbouw. Via het Odysseusprogramma werd daarvoor de Syrisch-Belgische topwetenschapper Abdul Mouazen aangetrokken, meldt de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent).