Startpagina Akkerbouw

De droogte doet in volle groeiseizoen de gewassen afzien

De eerste oogsten van bloemkool, spinazie, erwten en gerst zijn een feit. Vooral bij groenten doet de droogte van nu het gewas afzien.

Leestijd : 4 min

Vooral bloemkolen vragen nu water en dus beregening om tot een goede oogst te komen.

Bieten

Recent kregen we een 120 dagen regeling voor het gebruik van mancozeb houdende producten. Deze bieden een werking tegen de bladvlekkenziekten Cercospora en Ramularia.

Uiteraard is deze werking minder dan triazolen en strobulinen. Maar door de multisite-werking versterkt mancozeb wel en zorgt het voor minder risico op resistentie.

Naast verschillende poeder en granulaatvormige mancozeb houdende producten bestaat er ook een vloeibare formulering (Mastana SC).

Het weer is er misschien niet helemaal voor, toch wordt er aardappelplaag gezien.
Het weer is er misschien niet helemaal voor, toch wordt er aardappelplaag gezien. - LVC

Aardappelen

Hier en daar werden, ondanks de droge weersomstandigheden, toch wat meldingen gemaakt van plaagaantasting. Dit vooral in de halfvroege rassen en Bintje. De schimmel had dus blijkbaar toch de mogelijkheid in het gewas te komen. Hierin zien we vooral het interval als grootste oorzaak. Ondanks de drogere weersomstandigheden zijn ruimere intervallen dan zeven dagen niet zonder risico. Ook middelen zonder contactwerking zijn blijkbaar gevoeliger om gaten te laten vallen.

In fel groeiende planten enkel middelen gebruiken die de eigenschap hebben het nieuwe loof te beschermen (= zo genaamde meegroeiers) is niet de juiste keuze. Er moet zeker een middel met een andere werkingswijze bijgevoegd worden. Versterken met cymoxanil blijkt zeker ook een meerwaarde, maar zonder contactmiddel toch te flauw. Een mancozeb cymoxanil combinatie is al een stuk veiliger.

Een schema met een sporendodende actieve stof erbij liet hier totaal geen gaten vallen.

Propamocarb (Infinito, Axidor,…), fluazinam (Shirlan, Banjo Forte,…), cyazofamide (Ranman Top), amisulbrom (Evitto, Canvas,…..): meerdere behandelingen met één van deze actieve stoffen erin is, indien je plaag vaststelde, nodig om de aanwezige sporen te doden.

Nu moet in de halfvroege variëteiten en binnen een paar weken in de late rassen bij bloei, of zeker indien we merken dat de planten uitgebloeid zijn ,een versterker naar Alternaria toegevoegd worden. In stress-situaties zoals droogte kan deze schimmel plots fel toeslaan.

maisherbicideschade1

Maïs

De laat gezaaide maïs op grasland ziet enorm af van de droogte. Ook zien we dit jaar dat onze herbicidebehandelingen enorm agressief werkten. Afhankelijk van het schema uit zich dit in verschillende symptomen. Gaande van verbrande tippen tot het volledig geel worden van planten tot misgroeiingen of zelfs afkraken van maïs. Dit verschijnsel is vooral bij een spuit-overlap het best zichtbaar. Maar bij de ergste gevallen zelfs in het volle veld.

Een beperkt percentage van de misgroeide planten vertoont dicht bij de grond in een knoop een volledige afgekraakte plant. Deze herstelt uiteraard niet meer. Iedereen zoekt naar een uitleg. Of de boosdoende actieve stof. Waar we diezelfde schema’s reeds jaren gebruikten zonder problemen blijkt maïs dit jaar in bepaalde omstandigheden zeer gevoelig.

Gerst

De gerstoogst is, zoals traditioneel het geval, op de lichtere gronden van start gegaan. Door de tropisch weersomstandigheden zal deze oogst razendsnel gaan.

Tarwe

In tarwe zien we de afrijping reeds starten. De gezondheid is algemeen goed te noemen. Al zullen deze weersomstandigheden het risico op bruine roest doen stijgen. De aantasting van aarfusarium blijft tot hiertoe beperkt. Maar dit zien we pas duidelijk in de afrijpingsfase tot uiting komen.

Schorseneer

De schorseneren staan er algemeen goed bij. Het wordt tijd om aan de ziektebehandelingen te denken. Echte meeldauw of witziekte en witte roest zijn de twee belangrijkste ziekten.

Fubol Gold, Signum, Ortiva Top, Nativo 75 WG, Geyser/ Difcor 250 EC zijn goede middelen. Vanaf nu tweewekelijks behandelen is het advies.

Wortelen

De eerste gezaaide wortelen staan dichtgegroeid. De later gezaaide zullen bij deze droge omstandigheden moeite hebben om de rijen te laten sluiten. Hier kan een bladvoeding (met boor) helpen.

Ook hier dient men op te letten voor witziekte aantastingen bij de droge omstandigheden. Nativo 75 WG, Signum, Ortiva Top zijn de betere opties.

De eerste vlucht van de wortelvlieg is reeds 1-2 weken voorbij. Voorlopig is het dus rustig.

De tweede vlucht verwachten we rond half juli. Het sterkere Coragen inzetten op dat moment is een verzekering tegen wortelvliegschade. Tot deze periode kunnen de pyrethroïden ingezet worden.

Voer deze behandelingen steeds ’s avonds uit. Zo doodt u de meeste wortelvliegen. Het juiste tijdstip is zeer belangrijk want de nawerking van pyrethroïden is beperkt. Kennis van de vlucht op uw perceel is dus de belangrijkste stap. IPM verplicht ons om gele bordjes te plaatsen bij elk perceel. Dit is een feilloos systeem maar vraagt discipline en kennis. Je kan je hierin ook laten bijstaan door de erkende proefcentra die dan de waarnemingen voor hun rekening nemen.

Lieven Van Ceunebroeck

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken