Startpagina Libramont

Hitte remt bezoekersopkomst aan de Libramontbeurs

Over de Libramont beurseditie van 2018 kunnen we wel zeggen dat het er heet was. Dan doelen we natuurlijk op de buitentemperaturen niet op de sfeer op de beursvloer. Net die hitte remde de bezoekersopkomst. Volgens cijfers van de beursorganisatie ligt de opkomst net geen 4% lager dan vorig jaar en komen we uit op 203.852 geïnteresseerden over de vier beursdagen.

Leestijd : 4 min

De eerste dag van de beurs sloeg de hitte genadeloos hard toe en dat had direct zijn invloed richting bezoekersopkomst, wat zich uitte in een zeer rustige beursvloer. Al moeten we ook toegeven dat op vrijdag en deels nog zaterdag het laatste wintergraan werd geoogst en de laatste balen stro werden binnen gehaald.

Het einde van de graanoogst had dan weer tot gevolg dat heel wat boeren en loonwerkers tijd hadden om de beurs te bezoeken. Zo is er een zeker publiek langs geweest, waar hier andere jaren soms minder snel de tijd voor vindt.

De organisatie haalt dan ook het gegeven aan dat de ‘kwaliteit’ van de bezoeker dit jaar merkelijk hoger lag dan voorheen. Een feit dat we best begrijpen door de hitte heeft de professioneel zich minder laten afschrikken dan de plattelandsliefhebber die wel graag de beurs bezoekt, maar er nu ook weer liever niet voor afziet.

Een opmerkelijke reactie die we meermaals mochten noteren, was dat vele beursexposanten opmerkten dat er minder Vlamingen dan gewoonlijk waren afgezakt. Ongetwijfeld liggen de warme temperaturen aan de basis.

Fierheid

Het was een uitputtende beurseditie, zowel voor exposanten als voor bezoekers. De organisatie nam trouwens extra maatregelen, zoals de verdeling van waterflesjes en de installatie van watervernevelaars, om het hoofd te bieden aan de situatie. Ze geven ook aan om op vrijdag 45 medische interventies te hebben uitgevoerd, hoofdzakelijk hitte-overlast. Dit ligt lager dan andere jaren op vrijdag.

De beursorganisatie uit zich ook tevreden omwille van de serene en optimistische bezoekers die ze hebben gezien, en de fierheid die landbouwers uitstralen.

Succesvol thema

De organisatoren zijn bijzonder verheugd dat het beursthema ‘stadslandbouw’ dit jaar zo sterk heeft gescoord, boven verwachting zelfs. Het bracht twee werelden bij elkaar die van de landbouw op het platteland en die van de groeiende stadslandbouw.

“De toekomst van de landbouw tonen is ook het doel van Libramont”, legt ons beursmanager Natacha Perat uit. De complementariteit tussen de klassieke landbouw en de stadslandbouw kwam gedurende de vier beursdagen vanuit verschillende hoeken aan bod. Ook stadslandbouw blijkt een methode te zijn om aan het vertrouwen tussen producenten en consumenten te werken. Bij de opening van de beurs gaf beursvoorzitter, Jean-François Piérard, te kennen aan de standslandbouwers dat de ‘Foire de Libramont’ ook hun beurs is.

Het thema heeft ook het Brussels hoofdstedelijk gewest geïnspireerd die dit jaar officieel met een beursstand aanwezig waren in Libramont. Brussels minister van Leefmilieu en landbouw, Céline Fremault, bracht een bezoek aan de beurs. Deze editie werd ook gekenmerkt door het bezoek van de eerste minister Charles Michel, die op zaterdag met zijn familie aanwezig was.

Notarisbarometer

Beursmanager Perat wijst er op dat er dit jaar een nieuwe bezoekersgroep is verwelkomd op de beurs, deze van de advocaten en notarissen. Dit was in het kader van de publicatie van de eerste ‘notarisbarometer over landbouwgronden in ons land’ die tijdens Libramont voor het eerst plaats vond (zie elders in deze krant voor meer).

Contacten

Op een volgende pagina laten we enkele reacties van bezoekers en exposanten aan bod komen, maar uit de machinesector konden we voorlopig niet veel positiefs sprokkelen. Reacties gaan van de slechtste beurs ooit op vlak van verkoop tot toch goede klantencontacten waar ongetwijfeld nog verkoop uit voorkomt.

Ook voor een beursinitiatief als Libramont geldt nu dat het geen verkoopbeurs meer is als voorheen maar een contactenbeurs. Voornamelijk dan voor wat de mechanisatiesector betreft. Anders is het als je een stand hebt voor de verkoop van eten en drank.

Positief vonden meerdere exposanten dat het verkeer op en af de parkings beter verliep dan voorheen. Komt het door minder bezoekers of door andere logistieke maatregelen?

Gemor valt dan weer te horen over de alsmaar stijgende kosten die verbonden zijn aan een beursdeelname. Vele exposanten zijn het idee van een tweejaarlijkse beurseditie voor ‘machines’ meer genegen dan het huidige beursconcept. Afwachten wordt het of de beursorganisatie dan wel de –exposanten het roer omgooien. Deze laatste kijkt vooralsnog naar elkaar en reageert in functie van zijn concurrent.

De volgende editie van de beurs, de 85ste ondertussen, zal plaatsvinden van 26 tot 29 juli 2019 met daarop volgend twee demodagen bosbouw op 30 en 31 juli 2019 in Bertrix. Het thema van volgend jaar zal in relatie staan met de houtketen.

TD

Lees ook in Libramont

Opnieuw plaats voor het trekpaard in het bos

Libramont Om verschillende redenen is het aantal boomslepers de laatste jaren sterk verminderd. In de bosbouwsector heeft het gebruik van paarden nochtans vele voordelen (minder bodemverdichting, behoud van de vegetatie, grotere wendbaarheid, enzomeer), zelfs in combinatie met bosbouwmachines. In dit opzicht trekt het werkpaard een groeiend aantal liefhebbers aan, waarvan sommigen actief zijn in onze bossen en wouden.
Meer artikelen bekijken