Startpagina Actueel

Voedselinspecties versterkt van ‘boer tot bord’

Vier jaar na het paardenvleesschandaal heeft Europa een nieuw wetgevend kader voor voedselinspecties ‘van boer tot bord’ klaar. De voorstellen die het Europees Parlement woensdag goedkeurde, moeten de opspoorbaarheid verbeteren, fraude bestrijden en het vertrouwen van de consument in de integriteit van de voedselketen herstellen.

Leestijd : 2 min

Europa bundelt voor het eerst alle verordeningen en richtlijnen over controles doorheen de voedselketen in één geïntegreerd wetgevend kader. Het gaat dan zowel over controles op voedingsproducten en diervoerder, maar ook op het respect voor fytosanitaire normen, pesticiden, de gezondheid van planten, dierenwelzijn, geografische aanduidingen... “De agrovoedingsindustrie is almaar complexer geworden. De controles moeten dus efficiënter en soepeler”, licht Marc Tarabella (PS) toe.

Uitgangspunt is dat de inspecties in de lidstaten vaker onaangekondigd moeten gebeuren, op basis van risico-analyses die niet enkel rekening houden met de volksgezondheid, maar bijvoorbeeld ook met fraude en bedrog. De verordening gebiedt de lidstaten bescherming te verlenen aan klokkenluiders, strenge sancties voor fraudeurs te voorzien en de onafhankelijkheid van de nationale inspectiediensten te garanderen.

De update van de voedselveiligheidsinspecties, die tegen eind 2019 in alle lidstaten ingang moet vinden, moet een herhaling vermijden van het paardenvleesschandaal van 2013. “De lasagnes toen waren niet schadelijk voor de gezondheid, maar bevatten niet de ingrediënten die op het etiket stonden: goedkoop paardenvlees in plaats van duurder rundsvlees. Dat dergelijke consumentenfraude nu ook gecheckt wordt, is een goede zaak”, vindt Bart Staes (Groen), die aanstipt dat de controle op zaadgoed helemaal en de biologische landbouw grotendeels uit de verordening is gebleven.

Belga

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken