Startpagina Akkerbouw

Graszaad als akkerbouwteelt bij schadevergoeding

Agrisemza heeft voor alle vermeerderaars van graszaad aan het Departement van Landbouw gevraagd om graszaad te behandelen als een akkerbouwteelt bij de berekening van de schadedrempel ,en om deze oppervlakte niet mee te nemen in de totale oppervlakte grasland op een landbouwbedrijf.

Leestijd : 1 min

Sedert 2016 wordt graszaad dan ook aanvaard als akkerbouwteelt bij de vergoeding voor schade als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden en dit met specifieke vergoedingsprijzen voor de zaadteelt van Italiaans- en Engels raaigras.

Op 28/08/2018 kreeg Agrisemza de bevestiging dat deze vraag ingewilligd werd.

Alle schadedossiers met officiële aangifte van graszaadvermeerdering van 2016 die nog niet gevalideerd zijn zullen automatisch herzien worden en er zal eerstdaags een nieuw voorstel van vergoeding toegestuurd worden. De dossiers die reeds gevalideerd zijn en waar als gevolg van deze beslissing een ander vergoeding mogelijk is, moeten zelf binnen de maand na de validatie bezwaar indienen en vragen om herberekening.

Lees ook in Akkerbouw

Plagen: bladluizen zeer variabel bij bieten

Bieten Bij de eerste bieten, gezaaid op 10 april, beginnen de rijen te sluiten, terwijl de laatst gezaaide bieten amper het 4-bladstadium bereiken. Voor deze laatste is het zeker steeds belangrijk om attent te zijn voor bladluizen, meldt het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet vzw (KBIVB).
Meer artikelen bekijken