Graszaad als akkerbouwteelt bij schadevergoeding

Graszaad als akkerbouwteelt bij schadevergoeding

Sedert 2016 wordt graszaad dan ook aanvaard als akkerbouwteelt bij de vergoeding voor schade als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden en dit met specifieke vergoedingsprijzen voor de zaadteelt van Italiaans- en Engels raaigras.

Op 28/08/2018 kreeg Agrisemza de bevestiging dat deze vraag ingewilligd werd.

Alle schadedossiers met officiële aangifte van graszaadvermeerdering van 2016 die nog niet gevalideerd zijn zullen automatisch herzien worden en er zal eerstdaags een nieuw voorstel van vergoeding toegestuurd worden. De dossiers die reeds gevalideerd zijn en waar als gevolg van deze beslissing een ander vergoeding mogelijk is, moeten zelf binnen de maand na de validatie bezwaar indienen en vragen om herberekening.

Meest recent

Meest recent