Startpagina Akkerbouw

Wat na de droogte en hitte op het veld?

Ondertussen werd beslist dat de zomer van 2018 uitzonderlijk droog was, en dit net als deze van 2017 in aanmerking komt als landbouwramp. Voor diegene die te jong waren om zich van 1976 iets te kunnen herinneren is er nu dus 2018 als referentie voor een zeer droge (landbouw)zomer.

Leestijd : 5 min

Waar deze zomer voor het merendeel van de bevolking een zeer mooie herinnering zal blijven, zal de zomer van ‘2018’ voor vele landbouwers wel degelijk als een ramp onthouden worden.

Aardappelen

In heel West-Europa kregen we te maken met zeer droge omstandigheden. Daarbij kwam nog dat er zeer hoge temperaturen in de aardappelrug gevormd werden. Hoge temperaturen kunnen de ogen van de reeds gevormde knollen wakker maken. De intensiteit van dit fenomeen hangt af van verschillende factoren. De lengte van deze warme omstandigheden en de hoogte van de piektemperatuur in de aardappelrug.

Deze inductie start vanaf 25°C, maar hoe hoger en langer de temperatuur in de knollen oploopt, hoe intenser, in hoeveelheid en snelheid, dit fenomeen gaat.

Na deze inductie hangt van verschillende factoren af in welke mate deze nieuwe kiemen dan ook uitgroeien tot doorwas. Ras, gewasstand, vocht, stikstofvoorraad zijn dan de bijzonderste parameters die de mate van verdere uitgroei van deze toestand in de hand werken. Percelen waar de loofafrijping voor reeds meer dan 60-70 % was, kregen geen hergroei meer maar rijpten verder af. Hier zagen we wel een inductie (kiemende puntjes), maar geen verdere ontwikkeling of echte doorwas meer. De puntjes ontwikkelen zich niet verder, maar vallen van nature opnieuw stil.

In alle andere percelen kregen we dit wel. Eerst in de gevoelige rassen (Bintje), maar op een termijn van 14 dagen zagen we algemeen overal doorwas. Ook de minder gevoelige rassen zoals bijvoorbeeld Fontane kenden dus algemeen doorwas maar ook Challenger, Folva, …..

Doorwas kun je dus niet veralgemenen, maar uiteindelijk zorgt het wel voor slechte kwaliteit. Glazigheid, drijvers, een laag onderwatergewicht zal dus perceelsafhankelijk zijn. Dit jaar zal het dan ook extra aandacht vragen voor percelen die voor bewaring bestemd zijn. Stalen nemen en analyseren op onderwatergewicht en drijvers per perceel is aan de orde tegen loofdodingstijdsstip!

De loofdodingsstrategie aanpassen zodat de periode loofdoding-rooien zo kort mogelijk kan gehouden worden, kan nuttig zijn. Loofklappen of groenrooien kan voor sommige percelen de beste oplossing zijn. Aangezien deze techniek echter meer risico inhoudt naar bewaarziekten, zeker voor rooiingen in natte omstandigheden, kan dit niet veralgemeend worden. De teelt nu verder goed beschermen tegen plaag is aan de orde. Neem vanaf nu steeds knolbeschermende middelen. Keuze is er uit: Banjo Forte, Shirlan, Infinito, Ranman Top, Evitto,….

Itcan, Crown, Fazor, Himalaya, ... Deze maleïnehydrazide bevattende producten werden algemeen veel ingezet in heel Europa tegen doorwas, zo algemeen dat er een schaarste was op de markt aan product.

Dit is zeker een welgekomen actieve stof die we op basis van de ervaringen van de laatste jaren met grote doorwas weten in te schatten. In 1995 hadden we deze actieve stof nog niet met alle gevolgen van dien. In 2006 en 2010 -de twee volgende doorwasjaren- hadden we wel reeds dit middel en konden we de ervaringen die we toen leerden dit jaar zeker gebruiken. Al is de doorwas van 2018 duidelijk erger dan deze van 2006 en 2010.

Na 10-12 dagen behandelen kunnen we het effect zien. De werking is in meerdere percelen echt goed te noemen, we hadden dan ook goede omstandigheden: groen loof, groei, matigere temperaturen, 24u geen regen na behandelen, ... Op bijgaande foto zie je nieuwe stengels die volledig stil vielen, kiemen waarvan je op de punten duidelijk ziet dat deze bruin/zwart worden en ook in het loof waar je op de nieuwste looftoppen duidelijk de inwerking ziet. Of deze behandeling voldoende zal zijn om algemeen de kwaliteit volledig in de hand te houden blijft nu echter nog de vraag, gezien de erge graad van doorwas.

Witziekte in bieten.
Witziekte in bieten. - LVC

Suikerbieten

Ook in suikerbieten zien we een hergroei na een periode van stilstand. Dit maakt dat deze nieuwe jonge bladeren gevoelig zijn voor bladziekten. Vooral veel witziekte, maar ook cercospora en roest zien we ten velde. Behandel indien u dit nog niet deed en rooi na 10 oktober nu!

Maïs

Nog nooit werd zo vroeg gestart om maïs te hakselen dan dit jaar. Er zijn zeer grote verschillen tussen regio’s en percelen naar rijpheid. Ook vele percelen kennen echt een zeer slechte kolfvorming en vulling. Ook builenbrand komt in ergere mate voor.

Controleer maïs in het veld en niet voortgaande op de buitenste rijen die er overal op het eerste zicht nog goed bij staan.

Builenbrand in maïs
Builenbrand in maïs - LVC

Graanstoppels

We zitten nu in de ideale omstandigheden om stoppelbehandelingen te gaan doen naar doorlevende onkruiden. Maak hier gebruik van, ook al is het slechts “een kant” of “een paar plaatsen”. Pak dit aan alstublieft en vermijd moeilijke en dure behandelingen in volgende teelten !

Groenten

Algemeen komt nu de periode van de bladziekten in groenteteelten. Wees hiervoor aandachtig! In de kolen kwam de regen van 8 augustus net op tijd om erger te vermijden. De spruiten kenden een fikse groei en ook de bloemkolen haalden reeds veel verloren tijd opnieuw in. In sommige plantingen is de groeisnelheid echt spectaculair!

Het verschil in teeltgemak tussen bloemkool in het voorjaar en in het najaar is dit jaar gigantisch. Ook wortelen, selder en prei kunnen nu eindelijk aan de groei beginnen, want voor de regen was er heel beperkte groei. Voor uien kwam de regen grotendeels te laat.

In prei zal de tripsbestrijding nu veel efficiënter zijn dan tijdens de droogte en hitte. Prei blijven behandelen tegen trips zeker tot half of eind oktober is nodig. Het resultaat van onze behandeling in juni en juli valt zwaar tegen. Algemeen is er een enorm probleem met kwaliteit door trips. We hebben hier dringend betere middelen nodig om meer vat te hebben op dit insect!

In de bonen zien we zeer sterk wisselende opbrengsten naar gelang het geluk van groei en bloei. De meeste bonen komen nu zeer fel in gewas, maar missen voldoende bloei voor goede vruchtzetting en opbrengsten.

Van Ceunebroeck Lieven

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken