Jager speelt rol bij verspreiding van Afrikaanse Varkenspest

Jager speelt rol bij verspreiding van Afrikaanse Varkenspest

De Europese Commissie bundelde alvast enkele aanbevelingen in een flyer die we hierbij meegeven.

Overdracht en verspreiding van de ziekte

Overdracht gebeurt door rechtstreeks contact tussen gezonde varkens of everzwijnen en besmette (zieke of dode) varkens of everzwijnen.

Hoewel zij niet zelf worden besmet door de ziekte kunnen mensen, en met name jagers, de verspreiding van de ziekte echter in de hand werken door:

• contact met geïnfecteerde dieren en karkassen;

• contact met door het virus besmette voorwerpen (zoals kleding, voertuigen, andere uitrusting);

• het voederen van dieren met vlees of vleesproducten van besmette dieren (bv. worsten of rauw vlees) of vuilnis dat besmet vlees bevat (bv. keukenafval, varkensdraf, met inbegrip van slachtafval).

Voor jagers is een belangrijke rol weggelegd

De EU en de nationale autoriteiten van de betrokken landen nemen maatregelen om de ziekte te bestrijden en uit te roeien, maar betere samenwerking met jagers (en hun organisaties) en boeren (en hun organisaties) is van essentieel belang.

Jagers houden de gezondheidstoestand van wilde dieren in de gaten en spelen een belangrijke rol in de bescherming van de gezondheid van dieren, waaronder die van huisdieren.

Als u als jager abnormaal gedrag ziet bij everzwijnen of, wat waarschijnlijker is, als u een dood dier vindt, moet u ervan uitgaan dat het mogelijk besmet is met Afrikaanse varkenspest (vooral in de besmette gebieden of in de risicogebieden).

Tijdens uw jachtactiviteiten, met name in risicogebieden, moet u:

▶ samenwerken met de bevoegde autoriteit wat betreft het vinden en melden van everzwijnkarkassen;

▶ uw uitrusting, kleding, voertuig en trofeeën ter plaatse reinigen en desinfecteren vóór u het gebied verlaat;

▶ de ingewanden van geschoten everzwijnen verwijderen op de daarvoor aangewezen locatie van het jachtterrein;

▶ bijdragen aan de geleidelijke uitdunning van het everzwijnenbestand in de gebieden die nog niet zijn aangetast door de ziekte, waaronder de gerichte jacht op volwassen of bijna volwassen wijfjesdieren;

▶ everzwijnen niet het gehele jaar door voederen

TD naar NB

Meest recent

Meest recent