Zwijnen en zwerfafval in Zedelgem

Het bedrijf van Bart is gelegen in Zedelgem, gekend van Case New Holland. Het bedrijf telt 280 zeugen en 2.800 vleesvarkensplaatsen. Gemeentepolitiek is er meer verbonden met de nationale of internationale thema’s dan je zou denken. Zo telt de gemeente een roedel everzwijnen.

Everzwijnen in Zedelgem, hoe pakken ze dat hier in de gemeente aan?

“Ze zitten op een oud militair bosdomein, ‘Vloethemveld.’ Ze zitten er nog niet zo lang. Enkele jaren geleden was er veel schade en is er moeite gedaan om te populatie in te dijken via een klopjacht, waarbij ze toch meer dan 30 dieren geschoten hebben. Er is ook afrastering aan de rand van het bos gekomen. Die aanpak heeft goed gewerkt; de populatie is onder controle. Uiteraard zie ik ze het liefst van allemaal helemaal verdwijnen.”

Is Zedelgem dan een gemeente met uitgestrekte natuur?

“Zedelgem kent een aantal bossen en natuurgebieden, maar is ook een landbouwgemeente met varkensbedrijven, melk- en vleesveebedrijven, groentebedrijven en ook een aantal mestverwerkingsinstallaties. Die laatste zijn niet in alle gemeenten welkom, maar hier kan het. Ook de groentesector is hier aanwezig met onder andere prei en bloemkolen. Uiteraard is er ook de vestiging van Case New Holland. Landbouw en bevolking leven hier al bij al nog verdraagzaam naast elkaar. ”

Jij koos voor de onbekende partij ‘Nieuw’, die in kartel met CD&V op komt.

“Nieuw bestaat uit onafhankelijken en liberalen, en ik zit er heel bewust in als ‘kleurloze.’ Ik wil geen stempel. Als ik later als ABS-lid bij een minister aan tafel zit, wil ik met iedereen kunnen praten zonder een kleurstempel op mij gekleefd te krijgen.”

Niet alle ABS’ers zijn blauw?

“Neen, dat is nooit zo geweest en is vandaag ook niet het geval. Niet iedere ABS’er is een liberaal, net zoals niet alle liberale landbouwers ABS’ers zijn. Alle ABS-werk is op vrijwillige basis, iedereen is zijn eigen baas.”

Waarom koos je ervoor om je politiek te engageren?

“Omdat er veel te weinig landbouwers of landbouwminded mensen in de politiek zitten. Om meer bewustzijn over de landbouw in gemeenteraden en schepencolleges te krijgen. En ik weet dat je niet alles kunt veranderen in de gemeentepolitiek. Je moet niet in de lokale politiek gaan voor thema’s zoals prijszetting, wetgeving, grondprijzen of buitenland. Maar je kan wel mee praten over het milieuvergunningsbeleid of over natuur en landschap. Als gemeente ben je automatisch ook een gesprekspartner voor ANB.”

Wat zijn de belangrijkste thema’s die het kartel op de agenda wil zetten?

“Wel, met het kartel willen we veel meer op de deelkernen werken. We willen de dorpskernen van de deelgemeenten versterken, daar waar eerder een beleid is gevoerd om alles centraal te brengen. Hier in Aartrijke loopt er een gewestweg door de dorpskern, met ook heel wat doorgaand zwaar verkeer. Het is voor kinderen een heel gevaarlijke weg. Het is een gewestweg, maar de gemeente kan druk op de ketel zetten om oplossingen te zoeken die de verkeersveiligheid ten goede komen.”

Uit wat bestaat je campagne?

“Mijn campagne probeer ik hedendaags aan te pakken: actief de straat op gaan en ook de sociale media gebruiken. Ik zal tegen de verkiezingen meer dan 2.000 deuren gedaan hebben. Daarnaast zijn er ook spandoeken, borden, flyers om uit te delen, polo’s, filmpjes op facebook, berichten op Instagram en Twitter. Ik wil mensen echt overtuigen dat ik een jonge, frisse kandidaat ben..”

Bij jouw deur- aan deurbezoeken, waar praten de mensen over, en zijn het ook boerenthema’s?

“Wat telkens terugkeert is zwerfafval. Er ligt veel afval langs de straten. Ook vanuit ABS voeren we daar acties rond, met het zwerfvuil dat in de magen van koeien belandt. Hier voor de deur langs de straatkant hebben wij onder meer al een oude zetel gevonden, een vatje van 50 liter olie en zoveel meer. Er is eigenlijk dringend een mentaliteitswijziging nodig bij de mensen. Hier moet ook op beleidsniveau over nagedacht worden want de pakkans is nu heel klein. Bij de glasbollen hangen er bijvoorbeeld al camera’s om die pakkans te verhogen.”

Nog thema’s?

“Mobiliteit is zeker ook een thema. Landbouwers hebben in het verleden de kans gekregen hun oprit aan de gemeente te kunnen verkopen. In ruil zorgde de gemeente dan voor het onderhoud ervan. Maar hier is nu een inhaalbeweging nodig. Op zich is Zedelgem wel tamelijk op landbouw gericht. Maar toch wil ik dat er regelmatig met boeren wordt samengezeten om te kijken wat er beter kan. Daarnaast wil ik ook voor de niet-boeren opkomen. Ik zit als penningmeester in de ouderraad, waar gezinsthema’s belangrijk zijn. Ook wil ik mij inzetten voor de lokale middenstand die ook hun terechte zorgen rond internetverkoop hebben.”

Het gaat niet alleen over grote, maar ook over kleine thema’s?

“Inderdaad, bijvoorbeeld in de buurgemeentes organiseert de gemeente een inzameling van siloplastic, waarbij boeren deze gratis mogen binnenbrengen. Bij ons is dit nog niet het geval. Dit gaat misschien over  €100 per jaar maar is wel mooi meegenomen.”

IDC

Meest recent

Meest recent