"De provincie is nog interessanter geworden"

Piet Vandermersch trekt in de provinciale verkiezingen de kaart van de landbouw.
Piet Vandermersch trekt in de provinciale verkiezingen de kaart van de landbouw.

Piet Vandermersch baat in het West-Vlaamse Ledegem een gemengd akkerbouw-veeteeltbedrijf uit. In de akkerbouw is de aardappelteelt de belangrijkste teelt, zowel voor industrie als voor detailhandel via aardappelautomaten. Bij de veeteelt worden de vrouwelijke dieren geslacht voor thuisverkoop. Net zoals alle boeren, ziet hij hoe het aantal boeren steeds afneemt. In de politiek is het niet anders. “Toen ik 14 jaar geleden in de provincieraad stapte waren er nog zes actieve boeren in de raad, nu ben ik als enige overgebleven.”

Hoe bent u in de politiek verzeild geraakt?

“Het zit eerlijk gezegd een beetje in het bloed denk ik. Mijn grootvader is nog eerste schepen geweest, net als mijn broer. En altijd voor de liberalen. Zelf zit ik al veertien jaar in de provincieraad, en al zes jaar in de gemeenteraad.”

De meeste aandacht gaat naar de gemeentepolitiek; de provinciale verkiezingen lijken er niet aan te pas te komen.

“Dat is toch wat de verantwoordelijkheid van de media, die erg weinig aandacht aan de provincieraadverkiezingen spenderen. Ik denk dat de helft van de mensen het zelfs niet weet dat het verkiezingen voor de provincie zijn. Landbouwers en ondernemers zijn er zich van bewust, maar daarbuiten veel minder. Dat is jammer.”

De provincies zijn ook flink gekortwiekt. Het aantal te verdelen zetels is gehalveerd.

“In de aflopende legislatuur waren er 72 zitjes, nu nog maar 36. Dat is inderdaad drastisch te noemen. De halvering zal een grote rol spelen. De kieskringen zijn ook veel groter geworden. Vroeger was het district Roeselare, nu is daar Kortrijk en Tielt bijgekomen.”

En moeten boeren dat een positieve of negatieve zaak vinden, die groter wordende kieskringen?

Wat mij betreft is het niet zo positief. Door de grotere kieskringen worden de partijen nu vooral getrokken door mensen uit de steden die daar veel stemmen kunnen halen. Dat maakt het niet zo gemakkelijk voor landbouwers. We dreigen daarmee in een situatie te komen dat het vooral mensen uit de steden zijn die zullen beslissen wat er op het platteland gaat gebeuren.”

Er is ook gesnoeid in de bevoegdheden voor de provincies. Kunnen ze nog wel relevant zijn met de bevoegdheden die resten?

“Zeker wel; ik durf zelfs zeggen dat de provincies nog interessanter zijn geworden. Alle persoonsgebonden materies zoals welzijn, cultuur en sport zijn naar een hoger of lager niveau verhuisd. Het zijn grondgebonden domeinen zoals landbouw, waterbeheersing en de provinciale domeinen die overblijven.”

Eerder dit jaar kwamen onder andere Herman De Croo en Hilde Vautmans bij u op het bedrijf om samen aandacht te vragen voor de gevolgen van de extreme droogte. Kan de provincie hier een rol in spelen?

“Eerst en vooral wil ik er op wijzen dat de aandacht voor de voorbije droogte misschien is verdwenen, maar de schade bij de boeren zeker niet. Ik zit ook in de gemeentelijke schattingscommissie. We hebben al 110 schattingen gedaan en de schade is erg groot, zeker bij de aardappelen. De oogst haalt vaak nog niet de helft van in een normaal jaar. De provincie moet wat ons betreft meer inzetten op provinciale bufferbekkens. Bekkens die wateroverlast kunnen vermijden, maar die ook met een captatiepunt kunnen uitgerust worden zodat boeren er uit kunnen irrigeren.”

Dat heeft de provincie tot nu toe te weinig gedaan?

“Er zijn nieuwe bufferbekkens, maar het gaat te traag. De volledige procedure voor een nieuw bufferbekken, inclusief onteigeningen of proces om de grond te kopen loopt gauw op tot 5-6 jaar. Die procedures zijn te lang. Indien men de bufferbekkens installeert op privégrond kan dat op één jaar gerealiseerd worden. Wat de provinciale domeinen betreft, moeten we denk ik meer inzetten op het maximaal updaten van de bestaande domeinen in plaats van nieuwe gebieden aan te kopen.”

Steunt de provincie de boeren genoeg?

Ik denk dat we niet mogen klagen. De provincie steunt bijvoorbeeld volop Inagro, het praktijkonderzoekscentrum in Beitem. Terecht ook, West-Vlaanderen is de bijzonderste landbouwprovincie van Vlaanderen. De top van de aardappelverwerkende industrie en de groente-industrie zit in onze provincie. Ook de REO-veiling is een grote economische speler in de provincie.”

Waarom is Open VLD volgens u de logische keuze om als landbouwer op te stemmen?

“Ik denk zeker dat Open VLD een logische positie bekleedt. We hebben oor voor de vele fabrikanten-verwerkers in onze provincie, maar we luisteren ook naar de landbouwers. Beide segmenten zijn nodig voor West-Vlaanderen. Daar een gezamenlijke standpunt creëren, dat is ideaal.”

U komt niet alleen op voor de provincie, maar ook voor de gemeente. Welke thema’s ziet u daar?

“Ik denk dat we in Ledegem voor drie dorpskernvernieuwingen staan. Het zijn werken die voor 50 jaar bepalend zullen zijn voor het uitzicht. Ook de wegeninfrastructuur is belangrijk. Bereikbaarheid en verlichting op landbouwwegen kan beter.”

IDC

Meest recent

Meest recent