Startpagina Varkens

Landbouwsector kwaad en gechoqueerd door slachthuis Tielt

De beelden die dierenrechtenorganisatie “Animal Rights” maakte in het slachthuis van Tielt zetten ook kwaad bloed bij de boerenorganisaties. Ze veroordelen het slachthuis in ferme bewoordingen, maar vrezen ook dat boeren de rekening zullen betalen van een schandaal waar ze geen schuld aan hebben.

Leestijd : 3 min

Boerenbond noemt de praktijken die in de beelden gemaakt worden “zeer ernstige mistoestanden die een aanfluiting zijn van de meest elementaire dierenwelzijnsregels.” Volgens Boerenbond zijn varkenshouders zwaar aangeslagen door de beelden. Zij doen er immers alles aan om hun varkens, met respect voor dierenwelzijn, slachtrijp te maken en deze gezond en in goede conditie aan te leveren aan het slachthuis. Zij verwachten dan ook dat de schakels in de keten na de boerderij een zorgzame behandeling garanderen, de geldende dierenwelzijnswetgeving en de sanitaire regels respecteren. “Het is dan ook onthutsend om te moeten vaststellen hoe de varkens worden behandeld, eens ze van het bedrijf vertrokken zijn naar het slachthuis”, aldus Boerenbond.

De organisatie vraagt dat het FAVV en de inspectie dierenwelzijn om nauwgezet toe te zien op de naleving van de wetgeving en op te treden bij wantoestanden. Boerenbond wil “een krachtdadig optreden van de bevoegde instanties en de nodige remediërende actie van het bedrijf in kwestie.”

Vlaanderens grootste syndicale organisatie betreurt dat door dergelijke toestanden het imago van een hele sector besmeurd wordt en dat de varkenshouders het kind van de rekening dreigen te worden terwijl zijzelf hierin helemaal geen schuld treffen.

ABS distantieert zich van de gruwel

Ook het Algemeen Boerensyndicaat ABS was er snel bij om zich te distantiëren van de beelden. Ze benadrukken dat het volledig niet in de aard van boeren ligt om varkens zoveel onrecht aan te doen. “Iedere varkenshouder voelt schaamte en onbegrip bij het zien van zoveel gruwel met varkens”, aldus ABS-woordvoerder Bart Vergote.

Boeren staan erop dat hun dieren ook op andere locaties vriendelijk behandeld worden. Het ABS wijst erop dat varkenshouders er ook uit economisch motief alle baat bij hebben hun dieren goed te behandelen. Dierenleed zorgt immers voor slechtere productieresultaten die nefast zijn voor de varkenshouder.

Het Algemeen Boerensyndicaat kijkt met lede ogen naar de schade die dergelijke praktijken de varkenssector berokkenen. Het syndicaat ziet de inspanningen van trotse varkenshouders die hun bedrijf uitdragen naar het grote publiek teniet gedaan. ABS weet dat beelden zoals deze doelbewust gebruikt worden voor antivleescampagnes. “Op deze manier proberen ze consumenten afkerig te maken van al wat vlees is. We staan terug waar we begonnen. Dat is nu net wat onze tegenstanders beogen, maar toch laten we het hierbij niet: wij komen op voor de waarheid en niet voor de manipulatie van de feiten”, klinkt het strijdlustig.

Kleinere slachthuizen zou beter zijn

Ook het Vlaams Agrarisch Centrum (VAC) roert zich. Het kleine broertje onder de boerenorganisaties merkt eveneens op dat landbouwers er alles aan doen om hun producten, zij het nu planten of dieren, met de grootste zorg te behandelen. “Immers, hoe beter zowel planten als dieren behandeld worden, hoe sneller ze groeien en des te sneller ze vermarkt kunnen worden.”

Het VAC grijpt het schandaal aan om de hele voedselketen zoals die nu is in vraag te stellen. De organisatie ziet de schaalgrootte als nefast voor de sociale controle. “Mochten er meer kleinere slachthuizen zijn, waar de veetelers zelf hun eigen dieren naartoe brengen, kunnen ze hun eigen dieren volgen tot het ogenblik dat ze geslacht worden. ”

Ook denkt het Centrum dat meer kleine spelers zouden zorgen voor betere prijzen. “De lage prijzen werken dit soort gedrag mee in de hand: de dieren hebben toch geen waarde.”

Het VAC sluit zich aan bij de oproep naar alle instanties om dit probleem ten gronde aan te pakken. “Als landbouwers zijn we bij de beste bij de controles van het FAVV, nu is het aan de volgende stap in de keten om even goed en zelfs beter te doen”, zo klinkt het.

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken