Oneerlijke handelspraktijken tegen handelaren verboden

Oneerlijke handelspraktijken tegen handelaren verboden

Het is voortaan verboden voor ondernemingen om misbruik te maken van de economische afhankelijkheid van een andere onderneming of handelaar. Ook bepaalde contractuele clausules worden verboden. Vanaf nu is het ook duidelijk dat misleidende of agressieve marktpraktijken uit den boze zijn.

Nodig voor alle handelaars

Het verhaal rond bescherming van handelaars gaat al enkele jaren terug. “Initieel was onze bezorgdheid de zwakke positie van de landbouwer in de agrovoedingsketen, maar gaandeweg bleek dat wetgeving nodig was voor alle handelaars”, meent N-VA-Kamerlid Rita Gantois, indiener van dit wetsvoorstel . “Al te vaak worden zij immers geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken, zoals eenzijdige contractwijzigingen of beperkingen van bewijsmiddelen.”

In de agrovoedingsketen bestaat er al een interprofessioneel overleg, maar in andere sectoren ontbrak dit. Volgens Gantois kan dat overleg slechts werken met een stok achter de deur. Deze werd gevonden in het mededingingsrecht. Iedere onderneming, of het nu een kleine zelfstandige of een kmo is, wordt nu door deze wet beschermd. Zowel een leverancier van bepaalde goederen als een groot bedrijf dat afhankelijk is van de levering van een bepaald product, valt onder de wet.

Dubbel toezicht

Vanuit de overheid is er een dubbel toezicht. De mededingingsautoriteit zal misbruik van economische afhankelijkheid controleren, de economische inspectie de oneerlijke marktpraktijken, zoals zij dat nu reeds doet in het consumentenrecht.

Elke vier jaar zal de wet worden geëvalueerd, zodat het effect van de wet in kaart wordt gebracht en ze eventueel kan worden bijgeschaafd.

Ook CD&V, MR en Open VLD steunden dit wetsvoorstel.

AV

Meest recent

Meest recent