Startpagina Bedrijfsnieuws

FrieslandCampina ziet resultaat dalen, zet in op flexibele melkstromen

FrieslandCampina boekte in 2018 minder omzet en winst en betaalde een lagere melkprijs aan haar leden uit. De Nederlandse zuivelcoöperatie spreekt van een transformatiejaar. In 2018 werd een verbeterde organisatiestructuur neergezet, heet het, en werd een nieuwe strategie met focus op markt en duurzaamheid uitgerold. Ondertussen is het aantal leden met honderden gedaald vanwege onvrede over de koers.

Leestijd : 3 min

De omzet daalde met €500 miljoen tot €11,6 miljard. De daling is vooral het gevolg van wisselkoerseffecten en de verkoop van Riedel, dat fruitdrankjes maakt. De winst daalde van €227 miljoen naar €203 miljoen. Hier ligt de oorzaak bij lagere opbrengsten met basiszuivel, concurrentie op de markt voor kindervoeding in Hongkong en China en incidentele lasten vanwege de herstructurering.

Lagere melkprijs

De melkprijs voor leden-melkveehouders daalde van €40,01 in 2017 naar €37,43 per 100 kilo melk in 2018. Daarbij kan worden opgemerkt dat de prijs in 2017 zeer hoog was, 24% hoger zelfs dan een jaar eerder. Onlangs maakte FrieslandCampina voor maart een garantieprijs bekend van €36,50, wat het hoogste niveau is sinds ten minste 2014. De markt zal volgens het bedrijf de komende maanden vermoedelijk verder aantrekken.

Commerciële tegenslag

Voor CEO Hein Schumacher was 2018 het eerste jaar onder zijn leiding. Het zat commercieel tegen. Op basiszuivel werd €100 miljoen verloren omdat de basiszuivel laag was ten opzichte van de betaalde garantieprijs. Extra investeringen in innovatie, marketing, verkoop en distributie drukten het resultaat van FrieslandCampina in Azië. Jarenlang waren China en Vietnam en in mindere mate de Filipijnen winstgevender.

Nieuw kwaliteitskeurmerk

De cijfers bewijzen volgens hem dat FrieslandCampina na jaren van ongestoorde groei toch rijp was voor een verbouwing. Het bedrijf uit Amersfoort lanceerde een nieuwe organisatiestructuur die meer commerciële slagkracht moet betekenen. Daarnaast mikt het bedrijf op flexibele melkstromen. “We willen leiden met duurzaamheid en laten dit onder andere zien door als eerste zuivelonderneming zuivel met het onafhankelijke ‘On the way to PlanetProof’-kwaliteitskeurmerk op de markt te brengen.”

Sturen op volumes

Het bedrijf scherpte ook de voorwaarden voor de overige leden-leveranciers aan. De ledenraad van FrieslandCampina ging akkoord met een systeem waarbij de melkaanvoer wordt afgestemd op de marktvraag. Voor 2019 en 2020 is het markconforme groeipercentage vastgesteld op 1,5 %. Wanneer de aanvoer van alle leden hoger uitvalt dan dit percentage, dan worden de te snel gegroeide melkveehouders gekort.

Niet iedereen is blij met het systeem, en een recordaantal leden liep weg. Het aantal leden-leveranciers daalde van 12.707 naar 12.104. Ongeveer de helft van het verschil wordt uitgemaakt door reguliere stoppers, terwijl de anderen overstapten naar concurrent-melkerijen – en dan vooral A-Ware. Het aantal Belgische leveranciers lag eerder op 400, maar is mogelijk gedaald nu ze moeten voldoen aan scherpere eisen. FrieslandCampina zegt pas half maart hierover cijfers te publiceren.

Omslag zichtbaar

In de tweede helft van 2018 werden de eerste positieve resultaten van de ingezette transformatie zichtbaar, vindt Schumacher. Zo namen in de tweede helft van het jaar de volumes van alle divisies in totaal met 2,3%toe ten opzichte van het eerste halfjaar. De verkoop van kaas leverde een positief resultaat in de tweede helft van het jaar.

Om de positie in kaas te versterken heeft FrieslandCampina in de tweede jaarhelft vier acquisities afgerond waarmee ze vooral de tussenhandel uit lijkt te willen schakelen. Zo behoudt het bedrijf meer marge en staat het in directer contact met de retail die het product van FrieslandCampina bij de eindconsument brengt. Ook werd na de bekendmaking van het voornemen een mozzarella-fabriek in Bree te sluiten een samenwerkingsovereenkomst voor de productie van mozzarella getekend.

Duurzaamheid

Het bedrijf meldt ook vooruitgang op duurzaamheidsparameters. De broeikasgasemissie (onderneming en leden) daalde met 5,1%. Dit is onder meer een gevolg van de toename van de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie door leden-melkveebedrijven. FrieslandCampina gebruikt nu in Europa 100% groene stroom, en groene stroom maakt 90% uit van het totale verbruik van het bedrijf wereldwijd.

Ongeveer 28% van alle groene stroom werd bij de eigen leden ingekocht. Ook steeg de weidegang naar 81,%, waarmee de doelstelling voor 2020 al is bereikt.

JCB

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken