Extra vergoeding voor wie zijn grond bebost

Extra vergoeding voor wie zijn grond bebost

Om ervoor te zorgen dat het bosoppervlak in ons land niet achteruitgaat, richtte de Vlaamse regering in 2001 het boscompensatiefonds op. Wie bos wil kappen in Vlaanderen, moet zelf voor nieuw bos zorgen of geld neertellen voor de compensatie van het gekapte bos. Met die compensatie of bosbehoudsbijdrage wordt dan elders herbebossing gefinancierd.

Oorspronkelijk gebruikte de overheid de middelen van het fonds zelf om gronden aan te kopen en te bebossen. In 2011 werd het fonds ook open gesteld voor subsidies voor aankoop van grond door gemeenten en provincies. Sinds 2015 kunnen ook verenigingen en particulieren er een beroep op doen.

Wie grond aankoopt om te bebossen krijgt een tegemoetkoming van 60% van de aankoopsom (met een maximum van 3,5 euro/m²). In 2017 werd die subsidie opgetrokken tot 80% voor aankoop van gronden in groene bestemmingen.

“Door het nieuwe besluit zullen eigenaars van gronden die deze willen bebossen een forfaitaire tegemoetkoming bekomen voor het grondwaardeverlies”, legt CD&V-minister Van den Heuvel uit. “Deze eenmalige tegemoetkoming is vastgesteld op €11.150 euro per hectare”, klinkt het. “Voor het effectief bebossen van het perceel kan men beroep doen op de reeds bestaande bebossingssubsidie. Die bedraagt tussen de 3.500 en de 5.000 euro per hectare, afhankelijk van o.a. de boomsoortenkeuze. Zo willen we extra bebossing stimuleren.”

BELGA

Meest recent

Meest recent