Startpagina Actueel

Bietenuitzaai vordert snel

De droge weersomstandigheden zorgen ervoor dat de landbouwers snel vooruitgaan met de zaai van de bieten. Op vrijdag 31 maart was voor de Tiense Suikerraffinaderij 81 % van de oppervlakte gezaaid. Voor Iscal werd de gezaaide oppervlakte op zondag 2 april geschat op 54 %.

Leestijd : 1 min

De bosmuizen zijn zeer actief in sommige percelen en veroorzaken aanzienlijke schade. In sommige percelen zijn er onvoldoende planten aan de rand van het veld, waardoor wellicht moet herzaaid worden. Controleer de zaai aan de rand van het perceel. De schade is eenvoudig te herkennen: de bosmuis breekt het omhulsel van het zaad om het op te eten.

Een vooropkomstbehandeling kan uitgevoerd worden op percelen indien men veel probleemonkruiden verwacht. Hoe droger de omstandigheden hoe minder werking men mag verwachten van deze behandeling. Hoe later de zaai, hoe minder het nut van deze vooropkomstbehandeling.

Deze week nemen we de eerste bieten waar op vroeg gezaaide percelen (gezaaid 14 - 18 maart). Op deze percelen zien we ook de eerste kieming van onkruiden. Ga kijken op uw percelen en pas indien nodig en mogelijk de eerste FAR behandeling toe. Dit kan onafhankelijk van het opkomstpercentage van de bieten. Een behandeling met B 0,6 / T 0,2 / G 0,5 met 0,5 l/ha olie is steeds selectief voor de biet meldt het Bieteninstituut.

KBIVB

Lees ook in Actueel

Glabbeek dient bezwaar in tegen natuurbeheerplan voor Velpevallei

Actueel Nadat Glabbeek eind verleden jaar al bezwaar indiende tegen het nieuw natuurbeheerplan van Natuurpunt voor de Brongebieden van de Vossel, moet de gemeente na overleg met de gemeentelijke landbouwraad alweer bezwaar indienen tegen een zoveelste natuurbeheerplan, ditmaal voor de Velpevallei. Ook dit natuurbeheerplan en het bijhorende globaal kader, werd volgens de gemeente zonder enige vorm van overleg opgemaakt.
Meer artikelen bekijken