Startpagina Bieten

Pas correct FAR-behandelingen toe in bieten

Voor de landbouwers die afgelopen twee weken gezaaid hebben en een bietenopkomst hebben van 80 tot 100%, wordt er verwacht dat het in de loop van deze week het gepaste moment is om de eerste FAR-behandeling toe te passen.

Leestijd : 3 min

Deze moet toegepast worden op onkruiden in het kiemlobstadium, dit is het meest efficiënt qua werkzaamheid en kostprijs. Deze week geven ze opnieuw hogere temperaturen en dus groeizaam weer wat de verdere opkomst van onkruiden zal bevorderen. KBIVB adviseert te kijken naar eigen percelen om de opkomst en toestand van bieten, maar ook op onkruiden te checken. Voor meer info: zie FAR memo.

Indien omwille van de afgelopen koude dagen met nachtvorst de (eerste) FAR-behandeling uitgesteld werd dan moet nagekeken worden of de dosissen van de FAR-componenten aangepast moet worden in functie van het stadium van de onkruiden. Ook kunnen we verwachten dat de eerste onkruiden vrij sterk afgehard zijn door de koude en schrale weersomstandigheden. Hou hiermee rekening bij het samenstellen van het FAR mengsel en geef een voorkeur aan middelen die via het blad opgenomen worden en pas de dosis olie aan in functie van de weersomstandigheden op de dag van de behandeling.

Voor meer informatie informeert u best met de FAR Memo 2019. Een FAR-behandeling toepassen als de bieten nog niet allemaal opgekomen zijn, vormt geen probleem. Voor een klassieke flora (melganzevoet, kamille, melde, …) kan dan volgende behandeling aanbevolen worden: type ‘Betanal 160 g/l’ (0,6 l/ha) + type ‘Tramat 500 g/l’ (0,2 l/ha) + type ‘Goltix 700 g/l’ (0,5 l/ha) + olie (0,5 à 1,0 l/ha). Deze behandeling is steeds selectief ten aanzien van de bieten. Indien u last heeft van gevlekte scheerling of hondspeterselie op uw velden kan men Safari aan 15g inzetten. Safari kan de groei van de biet echter remmen en wordt dus pas aangeraden indien er zeker minstens 70% van de bieten opgekomen zijn. Matrigon heeft een minder goede werkzaamheid onder koude omstandigheden en kan pas ingezet worden vanaf het 2e bladstadium van de biet.

Gebruik enkel insecticide bij schade

Indien er geen insectenschade waar te nemen is dan is het ook nutteloos en zelfs contraproductief om een insecticide toe te passen bij de eerste FAR behandeling. Indien er insectenschade waargenomen wordt, dan kan het noodzakelijk zijn om eerst een insecticide toe te passen, wacht dan idealiter 48 uur vooraleer de FAR behandeling uit te voeren.

Op velden gezaaid met zaden zonder neonicotinoïden moet de preventieve toepassing (geen zichtbare schade) van een insecticide bij uw FAR worden vermeden. Alle erkende insecticiden voor gebruik in suikerbieten hebben een curatieve werking. Het is daarom nutteloos en inefficiënt om een insecticidenbehandeling toe te passen alvorens plaaginsecten en -schade waar te nemen.

Op de percelen die gezaaid zijn met Force behandelde zaden is momenteel geen schade van bietenkevers of aardvlooien gemeld in de percelen gevolgd in het netwerk waarnemingsvelden van het KBIVB. Behandelingen dienen alleen uitgevoerd te worden wanneer de schade van bietenkevers en aardvlooien aanzienlijk is. Het is daarom raadzaam om waarnemingen te doen in uw percelen. Indien schade wordt vastgesteld, dient een erkend insecticide toegepast te worden. Idealiter is het aanbevolen om na de insecticidenbehandeling 48 uur te wachten met het uitvoeren van een FAR-behandeling, zodat de vraatplekken kunnen genezen. Voor meer info: zie de insecten memo 2019.

Om bietenkevers en aardvlooien te bestrijden, behoren alle erkende werkzame stoffen tot de familie van de pyrethroïden. Pyrethroïden zijn werkzame stoffen die niet-selectief zijn voor nuttige insecten. Deze nuttige insecten zijn belangrijk bij de bestrijding van groene bladluizen, de overdragers van de virale vergelingsziekte. De vernietiging van deze nuttige insecten zal het voor bladluizen gemakkelijker maken om zich in de bietenteelt te nestelen. Een pyrethroïdenbehandeling is daarom alleen nodig bij ernstige schade door bietenkevers, aardvlooien of later bietenvliegen.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken