Startpagina Bieten

Aandacht bij onkruidbestrijding in bieten

KBIVB geeft informatie en tips bij de tweede FAR-behandeling en over de erkenningen metamitron en chloridazon.

Leestijd : 2 min

Tweede FAR-behandeling noodzakelijk na 6-8 dagen na de eerste FAR-behandelingen in bieten

De hoge temperaturen van afgelopen dagen waren erg groeizaam voor talrijke onkruiden. Komende dagen voorspellen ze wat wisselvalliger weer met correcte dag- en nachttemperaturen. Het blijft dus momenteel bevorderlijk weer voor onkruidgroei. Indien men een eerste FAR-behandeling heeft toegepast, is het belangrijk het behandelingsinterval van 6 tot 8 dagen tussen eerste en tweede FAR-behandeling te respecteren.

Stem de dosis van het FAR systeem af aan het stadium van de onkruiden en de bieten, zeker nu de onkruiden zich snel ontwikkelen door de hogere temperaturen. Hier en daar wordt melganzevoet gesignaleerd die zich sterk ontwikkelde door de warme temperaturen en die dus een aanpassing van de dosis van het FAR mengsel zal vereisen. Momenteel zien we qua onkruidflora voornamelijk melganzevoet, bingelkruid, knopkruid, hondspeterselie, gevlekte scheerling en zwarte nachtschade.

Landbouwers die reeds aan hun derde FAR-behandeling toe zijn moeten gaan kijken naar hun velden om te zien of er nieuwe opkomsten zijn van onkruiden. Zo kan men beoordelen hoe de volgende FAR-behandeling aangepast moet worden. Let wel op, het stadium van de kleinste bieten op uw velden moet worden gevolgd bij het samenstellen van het FAR mengsel. Voor meer info raadpleegt u best de FAR memo 2019.

Erkenningen metamitron en chloridazon

Er is een recente wijziging gebeurd bij de erkenning van de gewasbeschermingsmiddelen die als enige werkzame stof metamitron ‘Goltix’ bevatten. Het gebruik van deze producten wordt beperkt tot maximaal 3,5 kg metamitron/ha/12 maanden wat gelijk is aan 5 l/ha ‘Goltix’. Voordien waren de meeste producten erkend aan maximaal 7 l/ha maar sinds 11/04/2019 geldt dus de maximale bovengrens van 5 l/ha voor deze producten. Deze beperking is onmiddellijk van toepassing, ook indien de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet zijn aangepast. Raadpleeg de lijst met producten waarvoor deze beperking geldt hier: https://fytoweb.be/nl/nieuws/beperking-van-het-gebruik-van-producten-op-basis-van-metamitron.

Zoals eerder aangekondigd in onze FAR memo van 2019 werd er beslist door de eigenaar van de actieve stof ‘chloridazon’ om het dossier niet te verdedigen bij her-erkenning. Op Europees niveau is er nu beslist om de chloridazon niet meer toe te laten. Volgende data dient strikt gerespecteerd te worden:

Uitverkooptermijn: 30/06/2020

Opgebruiktermijn: 30/06/2021

Deze data gelden voor alle producten op basis van chloridazon.

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken