Startpagina Bieten

Gezocht: percelen met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen deze winter 30 à 35 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De Provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar de Oost-Vlaamse landbouwers.

Leestijd : 2 min

“Deze percelen zijn een meerwaarde voor landbouwers dankzij het extra inkomen voor de oogstresten van de suikerbietenteelt. Daarnaast is er ook minder betreding van, met wintergranen ingezaaide, velden door de wintergasten in de polders”, aldus Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid.

Voorwaarden:

- Percelen zijn gelegen in Oost-Vlaanderen (poldergebied of aansluitende gebieden). In de omgeving zijn er, bij voorkeur, in het verleden al kleine zwanen opgemerkt.

- Maximale oppervlakte per landbouwer is 8 ha.

- Elk perceel moet minimum 1 ha groot zijn.

- Suikerbietenloof en -resten zijn afkomstig van een oogst na 1 november 2019.

- Suikerbietenloof en -resten blijven, zonder kerende grondbewerking, op de akker tot minimaal 31 december 2019.

- Het perceel is, minstens voor 50% van de oppervlakte, gelegen op meer dan 50 meter van de openbare weg.

Offerte indienen

De oogst van suikerbieten gebeurt heel snel. Het bietenloof en -resten worden normaal ondergewerkt, meestal om daarna wintergranen in te zaaien. De Provincie vraagt aan de landbouwers om deze werkzaamheden een paar weken uit te stellen.

Geïnteresseerde landbouwers kunnen voor 1 oktober 2019 een offerte indienen:

- Via de post: Provincie Oost-Vlaanderen t.a.v. dienst Landbouw & Platteland, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent of

- Via e-mail: landbouw@oost-vlaanderen.be

Vereiste gegevens bij indiening offerte:

- Oppervlakte per perceel (in ha)

- Totale oppervlakte van prijsopgave (in ha)

- Ligging of adres van perceel/percelen

- Prijsopgave in EUR/ha

Het is ook mogelijk een tweede prijs op te geven met het engagement suikerbietenloof en -resten tot 31 januari 2020 te laten liggen.

Kleine zwaan

De kleine zwaan is een Europees beschermde wintergast. Een belangrijk deel van de populatie maakt jaarlijks een tussenstop in het noorden van Oost-Vlaanderen tijdens hun trektocht van de Noord-Russische toendra naar een zuidelijkere bestemming. De vogels verblijven hier enkele weken tijdens de winterperiode. Ze komen op krachten en gaan vooral op zoek naar suikerbietresten.

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken