Startpagina Actueel

Vlaamse boeren delen data met DjustConnect

Er is een nieuwe autostrade in Vlaanderen, niet van beton of asfalt, maar virtueel op het internet. De app DjustConnect wordt de draaischijf voor het delen van data in de agrovoedingsketen. Initiatiefnemers zijn het ILVO, Aveve, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel. “Andere sectoren gaan volgen.”

Leestijd : 2 min

Met DjustConnect beschikt de agrovoedingssector voortaan over een centrale basistool om meer trefzekere en slimmere applicaties te ontwikkelen.

Duurzaam verankerd

“Zulke apps leveren ons bijvoorbeeld administratieve vereenvoudiging, managementsondersteuning of technisch advies. Dat er nu gemakkelijk data kunnen worden gedeeld, komt ten goede aan de landbouwers zelf, én aan bedrijven in de hele keten”, stellen de stichtende landbouwcoöperaties.

De voorstelling van het initiatief kon op veel belangstelling rekenen.
De voorstelling van het initiatief kon op veel belangstelling rekenen. - Foto: ILVO

DjustConnect wordt duurzaam verankerd als een volwaardig blijvend publiek-privaat orgaan. De uitbreidingen, het onderhoud en het permanent ILVO-toezicht zitten vervat in een toekomstplan dat de duur van het onderzoeksproject overstijgt. Het systeem is performant, veilig, transparant en neutraal.

Vertrouwen partners

De basisvereiste om voluit data te delen is vertrouwen tussen de verschillende partijen. “In de structuur van DjustConnect zit daarvoor een sterke garantie, die gebaseerd is op een internationale code. De boer wordt daarin ondubbelzinnig erkend als eigenaar van de ruwe data”, stelt ILVO-coördinator Stephanie Van Weyenbergh.

“Concreet ontvangt de boer aanvragen om data te delen, waarin datagebruikers in verstaanbare taal uitleggen wat zij met die data willen aanvangen. Telkens beslist de boer met een eenvoudige klik of hij zijn data in dat concrete geval deelt, of niet. Enkel de ‘aangevinkte’ data komen op die autostrade. Via zijn dashboard behoudt de boer het overzicht. Zijn eigendomsrechten zijn centraal, permanent en technologisch verzekerd.”

De doeltreffendheid van DjustConnect zit onder meer in het ‘one-to-many datadeelsysteem’. “Enerzijds delen dataleveranciers hun data via een eenmalige connectie met veel potentiële gebruikers. Anderzijds geeft de eenmalige connecteer-actie aan de datagebruikers potentieel toegang tot data van verschillende leveranciers.”

Sterke beveiliging

Het data-uitwisselingssysteem bezit een krachtige beveiliging en een hoge performantie. “Er zijn waterdichte controles om er transparant voor te zorgen dat alle spelers de spelregels respecteren.” De centrale rol van de publieke onderzoeksinstelling ILVO garandeert de neutraliteit van DjustConnect. “Dat is ontzettend belangrijk voor de gebruikers, leveranciers en eigenaars”, zeggen de initiatiefnemers.

Alles staat of valt natuurlijk met de deelname van zoveel mogelijk boeren om voldoende data te verkrijgen. Elke partner maken hun leden warm om met een open blik te kijken naar deze app, en naar het delen van data. “Het is de ambitie om verder door te groeien naar andere sectoren”, zegt Stephanie Van Weyenberg.

Verdere uitbreiding

“Alle datagebruikers uit de agrosector zijn welkom. De enige voorwaarde is dat ze de spelregels respecteren. DjustConnect is een schoolvoorbeeld, ook voor andere sectoren, gezien het evenwicht tussen alle betrokken partijen, de strikte veiligheid en sterke focus op de beleving van de eindgebruiker.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Natuurorganisaties houden juridische opties inzake GLB en PAS open

Actueel De Vlaamse Regering zal vandaag trachten tot een akkoord te komen over zowel het GLB als het PAS. De Vlaamse meerjarenplannen moeten de Europese minimumverplichtingen behalen. Dat is cruciaal voor de rechtszekerheid van de boeren en een snelle uitbetaling van hun inkomenssteun, schrijft Bond Beter Leefmilieu in een Persbericht.
Meer artikelen bekijken