Startpagina Vleesvee

Bestrijdingsplan tegen tuberculose voorziet ook deze winter een screening

Enkele jaren geleden heeft het Federaal Voedselagentschap de ‘Task Force Tuberculose’ opgericht om een nieuw bestrijdingsplan op te stellen voor tuberculose. Er komt ook deze winter weer een screening.

Leestijd : 2 min

Op 6 februari in 2018 heeft FAVV de nieuwe principes voor de bewaking en de bestrijding van rundertuberculose aangekondigd. “We hoopten dat dit nieuwe bestrijdingsplan al in de winter van 2018-2019 zou worden uitgevoerd. Moeilijkheden in verband met de technische aspecten van het nieuwe besluit hebben de redactie ervan echter vertraagd”, klinkt het.

Weer screening

Het ontwerp van koninklijk besluit over de nieuwe wetgeving is nu klaar en werd begin deze zomer goedgekeurd door de verschillende partners van de ‘Task Force Tuberculose’. De principes die werden overeengekomen (testen op basis van bloednames) blijven behouden.

Het administratieve parcours is opgestart, maar loopt omwille van de politieke situatie (lopende zaken) grote vertragingen op. Daardoor zal de campagne omtrent de screening van tuberculose deze winter weer plaatsvinden, net zoals vorig jaar.

In dat nieuwe koninklijk besluit is de aanpak van de screening van tuberculose vernieuwend en anticipeert die ook op de nieuwe Europese aanpak.

Die is gebaseerd op de teksten van de Gedelegeerde Verordeningen (Delegated Acts) van Verordening 2016/429 (Animal Health Law), die in april 2021 in werking treden.

Informatiecampagne

Er zal een informatiecampagne georganiseerd worden van zodra de toepassingsdatum van het nieuwe koninklijk besluit vastgelegd is. Die zal bepaald worden op grond van de vooruitgang van het administratieve parcours.

Sinds 2003 is België door de Europese Commissie erkend als officieel vrij van rundertuberculose. Dat er af en toe een haard ontdekt wordt, doet geen afbreuk aan die status, rekening houdend met het geringe aantal en de getroffen maatregelen.

Tot op vandaag was er in België in de loop van 2019 geen enkele nieuwe haard van rundertuberculose.

Dierengezondheidsbeleid FAVV/FOD Volksgezondheid

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken