Zicht op het grasaanbod met dashboard voor standweiden

Het dashboard van Amazing Grazing laat zien of het grasaanbod binnen het streeftraject blijft.
Het dashboard van Amazing Grazing laat zien of het grasaanbod binnen het streeftraject blijft. - Foto: AV

Dit dashboard is gericht op standweiden. Een kenmerk van dit systeem is dat de bijgroei van het gras het grasaanbod voor de koeien is. Door de grashoogte constant te houden blijven grasgroei en -kwaliteit op peil.

Gras- en Perceelsvenster

Het dashboard bestaat uit een Invoerkalender, een Grasvenster en een Perceelsvenster. In het Grasvenster wordt het gemeten grasaanbod van het beweidingsplatform afgezet tegen de streefwaarde en het streeftraject (zie figuur 1).

Figuur 1. Grasvenster uit het dashboard voor standweiden
Figuur 1. Grasvenster uit het dashboard voor standweiden - Bron: Amazing Grazing

De prognose geeft de verwachte grashoogte weer, mits management en groeiomstandigheden niet veranderen. In de praktijk is het beweidingsplatform vaak samengesteld uit individuele percelen. Daarom geeft het Perceelsvenster (zie figuur 2) het grasaanbod op de individuele percelen weer.

Figuur 2. Perceelsvenster uit het dashboard voor standweiden
Figuur 2. Perceelsvenster uit het dashboard voor standweiden - Bron: Amazing Grazing

Beweidings-, groei- en maaiplatform

De opzet van de Invoerkalender (zie figuur 3) maakt het mogelijk dat een gebruiker met zowel roterend als niet-roterend standweiden- toegepast in één of meerdere platforms - met dit dashboard uit de voeten kan.

Figuur 3. Invoerkalender uit het dashboard voor standweiden
Figuur 3. Invoerkalender uit het dashboard voor standweiden - Bron: Amazing Grazing

Voor elk perceel geeft de gebruiker tijdens het jaar aan tot welk platform het perceel behoort: het beweidings-, groei- of maaiplatform. Tot het beweidingsplatform behoren de percelen die op dat moment daadwerkelijk door de koeien worden begraasd. Tot het maaiplatform behoren de percelen die op dat moment gereserveerd zijn om te maaien. Tot het groeiplatform behoren de percelen die op dat moment gemaaid zijn en weer uitgroeien voor beweiding.

Omdat het beweidingsplatform en het groeiplatform direct van belang zijn voor het weiden komen de percelen van deze platforms terug in het Grasvenster en het Perceelsvenster. Het Grasvenster bevat een grafiek voor het beweidingsplatform en het groeiplatform. Het Perceelsvenster bevat de percelen van het beweidingsplatform en het groeiplatform.

Dashboard

Het dashboard laat zien of het grasaanbod binnen het streeftraject blijft. Als het grasaanbod boven de streefwaarde komt, is het wenselijk de grasopname te beperken. De gebruiker moet zelf beslissen hoe hij bijstuurt. Dit kan door het aantal uren weidegang, de bijvoeding en/of het beweidingsplatform aan te passen.

Aan de slag met het prototype

Op de website van Amazing Grazing is het dashboard gratis te downloaden. Het dashboard voor standweiden is een prototype en ontwikkelt vanuit de gedachte dat het simpel van opzet moest zijn en toepasbaar voor alle in Nederland (n.v.d. r. maar ook in België) voorkomende standweidesystemen. Het dashboard en de rekenregels zijn vrij beschikbaar voor gebruik.

Meest recent

Meest recent