Voedingssector blikt tevreden terug op handelsmissie naar China

De handelsmissie werd geleid door prinses Astrid.
De handelsmissie werd geleid door prinses Astrid. - Foto: Belga

Het gaat dan onder meer om fruit, diepvriesaardappelproducten, bier, chocolade en koekjes. De agro- en voedingssector wist zich tijdens de missie vertegenwoordigd door Belgapom (aardappel-handel en verwerking), Boerenbond, FEBEV (vleessector), Fevia (voedingsbedrijven), VBT (tuinbouwveilingen) en UNIZO (zelfstandige ondernemers).

De agrovoedingssector greep de handelsmissie naar China aan om onze topproducten uit de landbouw- en voedingssector bij de Chinese consument te promoten. “Omwille van de uitdagende Chinese markt is het van belang te laten zien welke kwaliteitsproducten we in ons aanbod hebben” aldus Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker. “De economische missie leende zich hier perfect voor. Nu is het van belang het handelskader verder te verbeteren, zodat een vlotte export gegarandeerd is.”

Nieuwe opportuniteiten

Tijdens de missie is volgens de partners opnieuw gebleken dat Belgische bieren, chocolade en koekjes al een sterke reputatie hebben in China. Zij effenen volgens hen het pad voor andere Belgische voeding en dranken. De ontmoeting van de sector met onder andere Alibaba Group toonde dat nieuwe, online vormen van verkoop ook nieuwe opportuniteiten kunnen bieden om Belgische voeding en dranken eenvoudiger tot bij de opkomende Chinese middenklasse te krijgen.

“We merkten tijdens onze contacten met e-commerce spelers Alibaba Group en JD.com dat er een grote bereidheid is om samen te werken op maat van de Belgische bedrijven,” zegt Bart Buysse, CEO van Fevia.

Geen French fries, maar Belgian Fries

Tijdens een evenement over de Belgische aardappelsector illustreerde sectorfederatie Belgapom het verhaal van de frietcultuur en riep frietambassadeur James Bint op om de correcte benaming ‘Belgian Fries’ te gebruiken. Ook de innovatie in de Belgische aardappelsector kwam aan bod, zoals bijvoorbeeld het koppelen van remote sensing technologie aan adviessystemen als WatchITGrow van VITO.

De inzet is nu om in China een aardappelcultuur te creëren doorheen de keten tot bij de consument, immers de aardappel is een zeer duurzaam gewas, door een nauwere samenwerking met de Chinese waardeketen. De waarde van deze uitwisseling zit in het dichter bij elkaar brengen van de Chinese en Belgische markten en biedt kansen voor export van aardappelproducten vanuit het door de Chinezen hoog ingeschatte Europese kwaliteitsbeleid.

Verder werd kennisuitwisseling met Vlaamse instellingen als het Proefcentrum voor de Aardappelteelt, Inagro, VIB, ILVO en VITO besproken en ontving een Chinese delegatie een uitnodiging tot bezoek, onder leiding van Belgapom, aan de Interpombeurs in Kortrijk in 2020. De Belgische aardappelketen ging in op de uitnodiging om een actieve deelname aan het MARA event China Potato expo in juni 2020.

China blijft uitdagende markt

De Belgian Meat Office, dat instaat voor de promotie van Belgisch vlees in het buitenland en opereert onder de koepel van VLAM, heeft samen met het voedselagentschap FAVV, Boerenbond, FEBEV en de China Meat Association, tijdens deze missie het seminarie ‘How disease control keeps African Swine Fever out of the Belgian stables’ georganiseerd. Dit evenement – bijgewoond door deelnemers uit zowel China als België – werd inhoudelijk gestoffeerd door Belgische experten.

Het seminarie gaf een klare kijk op de dagdagelijkse inspanningen van de sector om aan de hoogste bioveiligheidsnormen te voldoen en op de extra inspanningen die België leverde na de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen. De Belgische expertise in het kader van bioveiligheid kan ook voor China een meerwaarde betekenen.

Het seminarie had tot doel om bij te dragen aan het heropenen van de markt voor varkensvlees, rundsvlees en pluimveevlees. Hierin zijn belangrijke stappen gezet tijdens de missie, aldus de partners.

Groenten en fruit

Tot slot geeft deze missie ook een nieuwe impuls voor het aanboren en versterken van exportmarkten voor onder meer groenten en fruit in China. Een van de hoofddoelstellingen hier was om onze kwaliteitsproducten bekend te maken in China. De Conference peer was op elk evenement te zien, als gezonde snack op en na het officiële programma. De verschillende promotie-initiatieven van VLAM en de sector dragen zo bij aan het imago van de Belgische peer als kwaliteitsproduct op de Chinese markt.

Meest recent

Meest recent