Startpagina Actueel

Isagri, specialist in agrosoftware en Gps-geleiding,stelt zich voor

De Franse firma Isagri stelde onlangs Geofolia voor, een nieuw programma waarmee akkerbouwers hun teeltbewerkingen op het veld digitaal kunnen registreren. Onlangs had Landbouwleven, in de zetel van het bedrijf in het Franse Beauvais, de gelegenheid nader kennis te maken met dit programma.

Leestijd : 5 min

Daar werd tevens Météus voorgesteld, een netwerk van onderling verbonden weerstations dat binnenkort ook bij ons wordt gelanceerd.

Vooraleer de producten werden voorgesteld, kregen we eerst een zicht op de geschiedenis van het bedrijf en de filosofie er achter.

Het verhaal van Isagri begint eind van de jaren zeventig. Jean-Marie Savalle had juist zijn studies van landbouwingenieur afgerond en droomde ervan het ouderlijk landbouwbedrijf over te nemen. Omdat zijn vader zich nog te jong achtte om reeds uit het bedrijf te stappen, raadde hij zijn zoon aan om eerst nog enkele jaren elders te gaan werken.

Jean-Marie trok daarom naar de Verenigde Staten, waar hij o.m. op een melkveebedrijf ging meewerken. Het was zijn bedoeling om het jaar nadien ook in Rusland de landbouw te gaan verkennen, maar intussen kreeg hij een aanbieding van een universiteit in Canada om daar professor te worden en onderzoek te doen naar computerprogramma’s voor bedrijfsbeheer. Dat was een contract van drie maanden, maar uiteindelijk bleef hij er drie jaar werken vooraleer naar Frankrijk terug te keren met de bedoeling om nu het bedrijf van zijn ouders over te nemen.

Maar dat was zonder zijn jongere broer gerekend. Die had zich intussen immers reeds op het bedrijf geïnstalleerd. Samenuitbating bleek niet mogelijk en daarom aanvaardde Jean-Marie Savalle het aanbod van de landbouwhogeschool van Beauvais om het onderzoek dat hij in Canada had gedaan daar als professor verder te zetten, namelijk. de ontwikkeling van beheerprogramma’s voor de landbouw. Dat duurde enige tijd tot wanneer in 1983 de universiteit besliste dat er geen geld meer voor was en Jean-Marie aanbood om op zelfstandige basis te gaan werken. Hij nam drie ingenieurs mee en startte het bedrijf Isagri op, wat staat voor Informatique et Service à l’agriculture (informatica en dienstverlening aan de landbouw).

Fréderic Carton, verkoopsdirecteur Isagri België: “Op dit ogenblik komt ongeveer 10 % van de omzet uit het buitenland. Daar liggen zeker nog groeimogelijkheden.”
Fréderic Carton, verkoopsdirecteur Isagri België: “Op dit ogenblik komt ongeveer 10 % van de omzet uit het buitenland. Daar liggen zeker nog groeimogelijkheden.”

Snelle groei en diversificatie

En van dan af is de ontwikkeling van het bedrijf zeer snel gegaan. Fréderic Carton, verkoopsdirecteur voor België en Zwitserland bij Isagri, zet een aantal mijlpalen in deze geschiedenis op een rijtje.

Zo werd in 1991 een eerste buitenlands filiaal opgericht in het Spaanse Valencia en werd de kaap van de honderd werknemers overschreden.

In 1997 startte het bedrijf terre-net.fr op, een landbouwportaal op internet dat landbouwinformatie en marktberichten voor de landbouw brengt. In dat jaar waren er reeds 300 mensen tewerkgesteld in het bedrijf.

In 2001 wordt het bedrijf opgesplitst in enerzijds Agiris dat zich vooral naar landbouwboekhouding (o.m. voor loonwerkers) richt en Isagri voor landbouwers, coöperatieven en toeleveraars aan de landbouw.

In 2011 komt er een volgende stap in de mediawereld, met de overname van het belangrijkste Franse landbouwblad, La France Agricole. Met de groei die intussen is gebeurd en met die overname komt het aantal werknemers dan op 1.100.

En de groei blijft verder gaan met in 2015-2016 de overname van Landmark Systems, een gelijkaardig bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, en in 2017 de overname van Irium, een bedrijf dat gespecialiseerd is in software voor dealers.

Alles samen levert dat nu een omzetcijfer op van 160 miljoen euro, waarvan 112 miljoen euro uit ICT-oplossingen (hardware en software) en 48 miljoen euro uit media (landbouwportaal en landbouwblad). Die omzet wordt gerealiseerd door 1.550 werknemers.

Van die 1.550 werknemers zijn er 270 (17 %) tewerkgesteld in Onderzoek & Ontwikkeling en 200 in support (klantenondersteuning). Volgens Jean-Marie Savalle zijn dat twee belangrijke afdelingen binnen het bedrijf om de groei op langere termijn te kunnen bestendigen. “Binnen de landbouwsector volgen de technologische ontwikkelingen elkaar in een zeer snel tempo op. Er zijn dus zeker groeimogelijkheden binnen de sector zonder dat we verder moeten diversifiëren. Wat niet uitsluit dat mochten er zich opportuniteiten voordien, wij die zeker zullen bestuderen.”

“Voor ons komt het er niet zozeer op aan nieuwigheden te vinden – die zijn er genoeg – maar om juist die nieuwigheden te selecteren, verder te ontwikkelen en op de markt te brengen die nuttig zijn voor onze klanten. Daarvoor wordt zeer nauw samengewerkt tussen de mensen op het terrein en de mensen van het onderzoek en de ontwikkeling. Commerciëlen, mensen uit de ondersteuning en ook klanten mogen ideeën voor verdere ontwikkeling aanbrengen en daaruit worden dan de meest interessante ideeën gekozen.”

Internationaal

Ongeveer 1/10de van het aantal werknemers en 1/10de van de omzet wordt in de 11 filialen in het buitenland gerealiseerd. Die zijn in de landen die Frankrijk omringen gevestigd, maar bv. ook in Roemenië, Canada en China. Volgens Fréderic Carton ligt in het buitenland nog heel wat groeipotentieel, terwijl het in Frankrijk moeilijker is om te groeien. Ongeveer 47 % van het landbouwareaal in Frankrijk wordt immers reeds uitgebaat met een registratieprogramma van Isagri.

In ons land bedraagt de omzet van Isagri ongeveer 1 miljoen euro, waarvan 700.000 euro in Wallonië en 300.000 euro in Vlaanderen. Dit komt omdat de firma reeds langer aanwezig is in Wallonië dan in Vlaanderen en ook omdat er daar meer producten gecommercialiseerd worden. In Vlaanderen gaat het tot hiertoe enkel om software voor akkerbouw (Geofolia, Isagps en Isa 360, wat staat voor een gps-toestel voor in de tractor), terwijl in Wallonië ook programma’s voor schapen- en geitenhouders, varkenshouders en rundveehouders worden gecommercialiseerd, naast programma’s voor facturatie en boekhouding (o.m. voor loonwerkers). Er wordt momenteel wel onderzocht om de programma’s voor de rundvee- en varkenssector ook in Vlaanderen te lanceren.

Geert Vandepitte, verantwoordelijke Isagri Vlaanderen: “Het is belangrijk om de afstand tussen het bedrijf en de klant zo klein mogelijk te  houden.”
Geert Vandepitte, verantwoordelijke Isagri Vlaanderen: “Het is belangrijk om de afstand tussen het bedrijf en de klant zo klein mogelijk te houden.”

Nauwe band met klant

Geert Vandepitte, verantwoordelijke voor Isagri Vlaanderen, legt uit hoe Isagri tewerk gaat om de afstand tussen het bedrijf en de klant zo klein mogelijk te houden. Daarbij wordt gewerkt volgens een ‘triptiek’ (drieluik) bestaande uit software, opleiding en service.

Het eerste luik, nl. de verkoop van de management software, bestaat er in om samen met de klant te kijken welk product het best bij zijn bedrijfssituatie past.

Het tweede luik is volgens Geert Vandepitte het belangrijkste, nl. de opleiding. Die gebeurt steeds bij de klant thuis en omvat een blok van drie uur opleiding, waarna de klant een deel ‘huiswerk’ meekrijgt. Drie weken later wordt dan vanop afstand de opleiding voltooid. “Belangrijk is dat die opleiding gegeven wordt door een netwerk van ‘correspondenten’, dit wil zeggen gebruikers van het programma die als bijverdienste voor de firma de opleidingen verzorgen. Vlaanderen telt zo’n vijftal correspondenten, verspreid over het hele grondgebied, terwijl er in Wallonië een zevental zijn. Door het feit dat zij in de praktijk (verschillende sectoren) staan en zelf met het programma werken, kunnen zij die opleiding zeer praktisch geven”, zo legt Geert Vandepitte uit.

Het derde luik ten slotte is de service en bestaat uit een service contract. “Ook dat is zeer belangrijk, want daarin zijn o.m. de regelmatige updates inbegrepen. Vroeger was dat er één per jaar, maar door de alsmaar sneller gaande ontwikkeling worden de programma’s nu tweemaal per jaar aangepast”, aldus nog Geert Vandepitte.

In een volgende bijdrage bespreken we de nieuwe producten van Isagri.

A.D.M.

Lees ook in Actueel

Biowanze schept duidelijkheid over herkomst van tarwe

Granen Biowanze wilt duidelijkheid scheppen over foutieve informatie die circuleert over de herkomst van tarwe die ze in hun vestiging in Wanze gebruiken. Hierom informeerden ze landbouworganisaties en pers met een informatiedocument midden april.
Meer artikelen bekijken