Edito: warmte in koude dagen

Edito: warmte in koude dagen

H et mag dan wel koud zijn, het is moeilijk om geen warm gevoel te hebben in deze donkere dagen voor kerst. De winkelstraten zijn in kerstsferen gebracht, trekkers rijden met duizenden lichtjes versierd over het platteland. Op televisie vallen we van de ene zoetsappige film met een goed einde in de andere. Veel van ons brengen ook het huis in staat van gezelligheid. Wie kan, neemt een paar dagen vrij om te ontspannen met vrienden en familie.

De warmte rond de feestdagen, het kerstverhaal - tegelijk een begin als een einde - maar ook het naderende nieuw jaar is misschien een goede periode voor reflectie. Het is niet voor iedereen gemakkelijk. Vorige week publiceerden we het verhaal van Marc d’Hooghe, die jong zijn moeder verloor, en als dertiger zijn vrouw. Hij bleef met 4 kinderen achter. Zijn witloofbedrijf ging failliet door aanhoudende lage prijzen, tot wel 30 cent per kilo. D’Hooghe klom uit het dal. Mede dankzij hem kweken nu tientallen medewerkers uit kansengroepen en laaggeschoolden op 35 ha verschillende soorten groenten, in bio.

In het Agribex-dossier verhaalden we al over Renaat Rommelaere, die na een verschrikkelijke brand zijn melkveebedrijf moest opgeven. Rommelaere vond zichzelf opnieuw uit en verkoopt nu tractoren en landbouwmachines. Ook hij mocht profiteren van de hulp van Boeren op een Kruispunt. Zowel D’Hooghe als Rommelaere bewijzen: hulp vragen is geen schande, maar een bewijs van menselijkheid en ondernemerschap.

Onlangs werd bekend dat Riccy Focke vertrekt als directeur van Boeren op een Kruispunt. Maar liefst 13 jaar lang trok Focke de kar en daarvoor mogen we hem dankbaar zijn. Focke is er niet de man naar erover te klagen, maar het kan niet evident geweest zijn quasi dagelijks geconfronteerd te worden met de sores van boeren en hun gezinnen. In 13 jaar tijd bezochten medewerkers van de vzw circa 2.500 gezinnen.

Uit de landbouweconomische ramingen van deze week (p. 5) blijkt dat er nog altijd veel landbouwers zijn die een mager tot slecht inkomen realiseren. De vers aangetreden landbouwminister Hilde Crevits geeft er in een interview met Landbouwleven (p. 8) blijk van de problematiek goed aan te voelen, en houdt daarom de subsidie voor de vzw gelijk. Aan haar nu de schone taak om boeren te helpen om zich te verenigen,om te innoveren en om de jonge boeren bij te staan bij bedrijfsovername.

En laten we waakzaam zijn voor wie het niet meer redt, om wat voor reden dan ook, en hopen dat iedereen die er baat bij heeft Boeren op een Kruispunt weet te vinden. We mogen in deze donkere dagen de oprichters, Boerenbond, KVLV-Agra en ABS dankbaar zijn dat ze zich, ondanks soms zeer verschillende visies op de landbouw, samen sterk maken voor dit prachtige initiatief.

Vanwege de feestdagen verschijnt de eerstvolgende editie een week later dan u gewoon bent, op 2 januari. De redactie van Landbouwleven wenst u en uw gezin een fijne kerst en een zeer gelukkig nieuw jaar!

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent