Startpagina Aardappelen

Fontane is in Vlaamse pootgoedteelt het belangrijkste ras

Het areaal gecertificeerd pootgoed steeg na 2000 sterk, sinds 2013 is er een stagnatie. In Vlaanderen is het 1.281 ha groot.

Leestijd : 2 min

De VVP is de spreekbuis voor de Vlaamse pootgoedteler. “Als vereniging willen we de belangen van de Vlaamse pootgoedtelers behartigen bij de overheid, toelevering en handel. Het VVP is een vereniging van en voor pootgoedtelers. De werking kreeg in 1998 een officieel karakter met de oprichting van een vzw”, zegt secretaris Kürt Demeulemeester.

Vlaanderen

In 2019 bedroeg dat areaal in Vlaanderen 1.281 ha. Het belangrijkste ras is sinds 2 jaar Fontane met in 2019 een areaal dat de 300 ha overschrijdt. Alegria staat op 2 met 107 ha. Bintje kent de laatste jaren een sterke terugval en werd in 2019 nog op 101 ha vermeerderd. Verder in de lijst Sinora, Lady Rosetta, Agria, Anosta, Première, Markies en Royal. 40 % van de totale productie van het Vlaams pootgoed wordt wereldwijd geëxporteerd. De Vlaamse pootgoedhandel gebruikt de nodige flexibiliteit om in te spelen op elke vraag van elke klant. Het is dan ook niet verwonderlijk dat landbouwers in alsmaar meer landen de kwaliteit, de groeikracht en de betrouwbaarheid van de in Vlaanderen vermeerderde aardappelrassen ontdekken, tot ver in het buitenland.

België

Het Belgisch areaal schommelt sinds de eeuwwisseling vrij sterk. In 2000 werd nog ruim 2.200 ha vermeerderd. Dieptepunt het afgelopen decennium is 2007, waar nog amper 1.700 ha werd ingeschreven voor vermeerdering. Vooral in Wallonië werd toen duidelijk minder pootgoed vermeerderd.

Sinds 2009 is een verschuiving van de teelt opgetreden tussen de regio’s. Rond de eeuwwisseling werd ruim 60% van het pootgoed op Waals grondgebied vermeerderd. Sinds 2016 is het areaal in beide landsgedeeltes ongeveer even groot. In 2019 bedraagt het areaal 2.463 ha. Over heel België beschouwd is Fontane het meest vermeerderde ras met een areaal van 377 ha in 2017. Gevolgd door Agria (276 ha) en Spunta (203 ha). Bintje daalt de laatste jaren heel sterk en wordt nog op 176 ha vermeerderd. Na Bintje volgen, wat het Belgisch pootgoedareaal betreft, de rassen Alegria, Royal, Sinora, Lady Rosetta, Anosta en Challenger.

Europa

Op vlak van aardappelteelt is Noordwest-Europa een belangrijk teeltgebied, ook wat betreft pootgoed. Nederland is het grootste land: het areaal is even groot als dat van Duitsland en Frankrijk samen. Naast deze landen is ook Schotland een belangrijk pootgoedland met ruim 10.000 ha. Denemarken teelt een 5.000 ha. België en Luxemburg zijn kleine spelers”, aldus de VVP. Spunta was in 2019 het grootste ras op het Europese continent, vooral als gevolg van de grote oppervlakte in Nederland. Op Europees vlak is Fontane sinds 2013 ras nr. 2 en sluipt het areaal stilaan richting dat van Spunta. Ook andere industrierassen als Innovator en Agria worden alsmaar belangrijker. Bintje stond in 2019 nog op de 14de plaats in Europa.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken