Startpagina Economie

5,5 miljoen euro steun voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits maakt 5,5 miljoen euro vrij voor innovatie in de land- en tuinbouw. Landbouwers kunnen tussen 1 maart en eind april projecten indienen. Als een project geselecteerd wordt kan de landbouwer rekenen op 40% steun voor de investering. Dit jaar is er speciale aandacht voor circulaire economie.

Leestijd : 2 min

Automatische plantmachines, optische sorteerders en nieuwe stalconcepten zijn maar enkele voorbeelden van innovaties die de voorbije jaren tot stand kwamen met de steun van het gewest Vlaanderen. In het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling loopt er ook in 2020 een oproep om te investeren in innovaties in land- en tuinbouw. De middelen komen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Vanaf 1 maart tot en met 30 april 2020 kunnen landbouwers en groepen van landbouwers een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor het verkrijgen van projectsteun.

Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun. De oproep 2020 is de vijfde oproep met een totaalbudget van 5,5 miljoen euro. De middelen komen voor de helft van Vlaanderen en voor de helft van Europa. 2 miljoen euro is voorbehouden voor innovatieve investeringen met als focus circulaire economie. De overblijvende 3,5 miljoen euro staat open voor alle innovaties. Gezien innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een trekker en vaak ook een deskundig begeleider, worden ook begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidieerbare kosten.

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 200.000 euro per innovatief investeringsproject indien de aanvrager een landbouwer is en maximum 300.000 euro indien de aanvrager een groep van landbouwers is. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal 3 jaar en gaat in op het ogenblik dat de resultaten van de selectie worden bekendgemaakt.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Vlaanderen gelooft sterk in de kracht van onderzoek en innovatie. We stimuleren land- en tuinbouwers om de weg van de innovatie te bewandelen om een antwoord te vinden op bestaande noden of problemen. We lanceren een nieuwe oproep voor een bedrag van 5,5 miljoen euro met focus op circulaire economie. Deze investering moet de sector ertoe aanzetten om te evolueren naar een landbouwsysteem dat in evenwicht is met de draagkracht van de omgeving en dat de weerbaarheid van de bedrijven verhoogt.”

Praktische informatie

Meer informatie over de oproep VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw is te vinden op de website .

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken