Startpagina Bieten

Sofie Joosen (N-VA): ‘Wallonië zorgt met subsidies aan suikerfabriek voor concurrentie’

N-VA-parlementslid Sofie Joosen is bezorgd over de mogelijke opstart van een Waalse suikerfabriek in Seneffe. “Wallonië organiseert actieve concurrentie.” Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) sust. “Voor de overheidssteun aan private ondernemingen gelden in Europa strenge regels.”

Leestijd : 2 min

Na een piek in 2017 en 2018 is de bietenoppervlakte in 2019 in ons land weer onder de 60.000 ha gezakt. De voorbije 3 jaar hebben ook meer dan 500 bietentelers in ons land hun activiteit stopgezet. Toch blijft Vlaams landbouwminister Hilde Crevits positief. “De situatie van de suikermarkt is langzaam aan het verbeteren.” Dat stelde ze toen van de coronacrisis echter nog geen sprake was.

Maar de suikerbietensector zit toch al enige tijd in de rode cijfers. Dat is ook Vlaams parlementslid Sofie Joosen niet ontgaan. “Door de liberalisering van de suikermarkt (door afschaffing van de minimumprijs en de productiequota) en de globale overproductie, daalden de suikerprijzen fel sinds 2017.

Het is nu wel nog te vroeg om te spreken over een crisis in de suikerbietensector”, zegt Sofie Joosen. “Maar je kunt als lidstaat in Europa niet zomaar op eigen houtje marktbeleid gaan voeren”, vindt ze.

In al moeilijke markt

“Ik stel vast dat dat laatste niet even consequent wordt toegepast door alle overheden in ons land”, zegt Sofie Joosen. “Een groep van suikerboeren lanceerde een project voor een coöperatieve suikerfabriek in Seneffe. Hoe die zich moet handhaven gezien de huidige marktsituatie én de al aanwezige overproductie is een vraag die de betrokken financiële analisten hopelijk goed hebben afgewogen. Maar er wordt met overheidsingrijpen een actieve concurrentie met een moderne, Vlaamse suikerfabriek georganiseerd.”

“Het staat ondernemingen vrij om te ondernemen en daartoe productie-eenheden op te richten”, reageert Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. “Het Vlaams gewest participeert niet in de nieuwe suikerfabriek van Seneffe. Op vlak van overheidssteun aan private ondernemingen werden in de Europese Unie stringente regels afgesproken. Het is vandaag ook onduidelijk wat de concrete impact zou zijn op de suikerraffinaderij van Tienen indien er in Wallonië een bietenverwerkende onderneming zou bijkomen.”

Nog volgens Hilde Crevits verbetert de suikermarkt langzaam. “De prijs op de wereldmarkt stijgt en de komende jaren wordt een toename van de vraag verwacht. Dit jaar zal Europa hoogstwaarschijnlijk voor het tweede jaar op rij netto-invoerder van suiker zijn. In die context zouden de bietenprijzen weer kunnen stijgen.”

Gevolgen brexit

Verder stelde Crevits – nog voor de coronacrisis – dat de markt verder wordt opgevolgd. “We moeten aandacht hebben voor het feit dat een stijgende suikerprijs ervoor kan zorgen dat de grote suikerproducerende landen zoals Brazilië, Indië en Thailand meer suiker op de wereldmarkt zullen brengen. Vandaag is het VK een afzetmarkt van 500.000 ton suiker. Het effect van de brexit is onduidelijk.” Ten slotte sluit Europa met derde landen bilaterale handelsakkoorden. “Daarin moet suiker als een gevoelig product worden behandeld.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken