Startpagina Bieten

Hoge temperaturen bevorderden onkruidgroei in bieten

Zoals vorige week aangeraden, wordt nu gedaan: de eerste FAR-behandeling wordt toegepast. Gebruik je het Conviso Smart-systeem, dan kan dit vanaf 2 bladstadium van melganzevoet, melde en ereprijs.

Leestijd : 2 min

Op bijna alle velden is of wordt de eerste FAR-behandeling uitgevoerd. De tweede behandeling dient te volgen na maximaal 6 tot 8 dagen. Het moet worden toegepast op onkruid in een jong stadium en de dosis moet worden aangepast aan de ontwikkeling.

Hoge temperaturen hebben de ontwikkeling van onkruid bevorderd, wat een aanpassing van de dosis van het FAR-mengsel met zich mee brengt. Soms zal een verhoging van de hoeveelheid contactherbiciden nodig zijn, evenals een verhoging van de hoeveelheid olie.

Het is absoluut noodzakelijk om te behandelen bij voldoende relatieve vochtigheid (bijvoorbeeld zeer vroeg in de ochtend) om een goede werkzaamheid te garanderen.

Conviso Smart bij 2 bladstadium

In het Conviso Smart onkruidbestrijdingssysteem moet de eerste behandeling worden toegepast wanneer het 'referentie' onkruid het stadium van 2 echte bladeren heeft bereikt. Dit onkruid is melganzevoet, melde en ereprijs. Wanneer dit onkruidstadium bereikt is, wordt de volgende behandeling aanbevolen: Conviso One (0,5 l/ha) + type 'Betanal 160' (1,0 l/ha) + type 'Tramat 500 g/l' (0,25 l/ha) + olie (0,5 l/ha). De toevoeging van aanvullende producten zoals Betanal/Tramat is verplicht.

Om werkzaam te zijn, mag het onkruid het maximale 4 bladstadium niet overschreden hebben. Een tweede behandeling zal moeten voorzien worden na 10 tot 20 dagen, afhankelijk van het stadium van het nieuwe onkruid.

Hou ermee rekening dat dit onkruidbestrijdingssysteem alleen betrekking heeft op percelen die zijn gezaaid met Smart-rassen die tolerant zijn tegen Conviso One.

Waarschuwingsdienst ‘bladluizen’ geactiveerd

Vanaf donderdag 23 april wordt de waarschuwingsdienst ‘bladluizen’ geactiveerd. De kaart van de ‘waarschuwing bladluizen’ zal elke donderdag geüpdatet worden, tot midden juni.

KBIVB

Lees ook in Bieten

KBIVB voert enquête Cercospora uit

Bieten Dit jaar is erg gunstig geweest voor de ontwikkeling van Cercospora. Het KBIVB voert daarom nu een enquête uit, zodat de ondersteuning en het advies geoptimaliseerd kan worden.
Meer artikelen bekijken