Startpagina Bieten

Bladluizen gespot bij jonge bietenplantjes

Sinds begin deze week worden ongevleugelde groene bladluizen waargenomen in enkele bietenvelden die het tweebladstadium hebben bereikt. Het Bieteninstituut (KBIVB) adviseert om je percelen te controleren en te behandelen waar nodig.

Leestijd : 2 min

De behandelingsdrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten werd bereikt in 5 velden van het netwerk op een totaal van 103 gecontroleerde percelen. De aanwezigheid van ongevleugelde groene bladluizen werd waargenomen op 9 percelen. Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

Het wordt uitdrukkelijk aanbevolen om waarnemingen uit te voeren vanaf het kiemlob-/tweebladstadium en in te grijpen met Teppeki of Movento zodra de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is. Als je veld de behandelingsdrempel niet heeft bereikt, is het advies om niet te behandelen terwijl de controle op wekelijkse basis wordt voortgezet. Om representatieve waarnemingen te kunnen doen, raadt het KBIVB aan om minstens 40 planten te observeren en de bladeren één voor één goed te controleren, met bijzondere aandacht voor de hartbladeren.

Als de behandelingsdrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten bereikt is, zijn dit enkele belangrijke punten :

- Behandel pas wanneer het stadium van 2 echte ontvouwde bladeren bereikt is, met Movento 0,45 l/ha of Teppeki 0,14 kg/ha.

- Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.

- Gebruik voldoende water (200 l of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.

- Teppeki mag gemengd worden met bietenherbiciden.

- Movento 100 SC mag gemengd worden met bietenherbiciden, met uitzondering van mengsels met Safari, Venzar, Avadex en Centium.

- De verwachte werkingsduur van de behandeling zal gelimiteerd zijn.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met neonicotinoïden behandeld zaad.

Aardvlooien

De aanwezigheid van kleine vraatschade veroorzaakt door aardvlooien op kiemlobben van jonge bieten wordt in 14% van de bietenpercelen van het netwerk gemeld. De aanwezigheid van deze vraatplekken is geen reden tot behandeling met een insecticide.

De verwondingen door aardvlooien zijn rond en hebben een diameter van 1 à 2 mm. Ze zijn over het algemeen onregelmatig verdeeld over de kiemlobben.

Naar Nieuwsbrief KBIVB

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken