Startpagina Bieten

Hoge bladluisdruk in bieten

In de bieten vordert het seizoen. Elk perceel heeft al wat FAR-behandelingen achter de rug, en bij veel percelen waren ook 1 of 2 insecticidenbehandelingen nodig. De bladluisdruk blijft hoog, het KBIVB raadt aan de evolutie op uw perceel goed bij te houden.

Leestijd : 2 min

De druk van groene bladluizen is nog altijd hoog. Het aantal nuttige insecten neemt ook toe. Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

Tot nu toe zijn op de meeste percelen één tot twee insecticidenbehandelingen uitgevoerd. Als u meer dan 10 dagen geleden een behandeling met bladluismiddel toegepast hebt, controleer dan uw percelen op de aanwezigheid van groene bladluizen. Behandel met een efficiënt middel (Teppeki of Movento) zodra de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is.

Als de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, zijn dit enkele belangrijke punten:

- Behandel met Movento 0,45 l/ha of Teppeki 0,14 kg/ha.

- Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.

- Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid dus ’s morgens vroeg of ’s avonds laat.

- Teppeki is erkend voor enkel één toepassing.

- Twee toepassingen van Movento zijn erkend.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met neonicotinoïden behandeld zaad.

Onkruidbestrijding slaat aan

In de meeste velden zijn nu reeds 2 tot 3 FAR-behandelingen toegepast en het resultaat is bevredigend tot zeer goed. In de meest ontwikkelde velden is reeds een 4e behandeling met o.a. Centium, Frontier of Dual toegepast.

In sommige velden overleven echter enkele goed ontwikkelde onkruiden zoals varkensgras, melganzevoet, hondspeterselie of melde. In deze velden zal een mechanische doorgang met een schoffel zeer nuttig zijn. De huidige weersomstandigheden met uitdrogende wind zijn ideaal om deze schoffelbeurt uit te voeren, alvorens men de bodemherbiciden zal toepassen om de nawerking te verzekeren.

De heterogene veldopkomst in de velden maakt de keuze van het onkruidbestrijdingsschema niet gemakkelijker. Op propere velden en waar geen nieuwe kieming van onkruid wordt waargenomen, kan het uitstellen van de chemische onkruidbestrijding een snellere ontwikkeling van de jonge bieten toelaten.

Lees ook in Bieten

KBIVB voert enquête Cercospora uit

Bieten Dit jaar is erg gunstig geweest voor de ontwikkeling van Cercospora. Het KBIVB voert daarom nu een enquête uit, zodat de ondersteuning en het advies geoptimaliseerd kan worden.
Meer artikelen bekijken