FUGEA: ‘Europese ambities Farm-to-Fork en Biodiversiteit vragen veel meer middelen’

De Waalse landbouworganisatie FUGEA vraagt een aanpassing van de EU-budgetten voor landbouw en hamert op het inkomen van de boer.
De Waalse landbouworganisatie FUGEA vraagt een aanpassing van de EU-budgetten voor landbouw en hamert op het inkomen van de boer. - Foto: Belga

De Europese Commissie presenteerde haar strategieën ‘Van boer tot bord’ (F2F) en ‘Biodiversiteit’. Deze plannen maken deel uit van de Green Deal, die Europa in staat zou moeten stellen de overgang naar een duurzame economie te maken en zo tegen 2050 het eerste continent van de klimaatneutrale wereld te worden.

De landbouwsector is direct bezorgd over de gestelde doelstellingen van deze strategieën (met name via de F2F-strategie) voor 2030: bereik 25% van de landbouwgrond onder biologisch label, verminder het gebruik van fytosanitaire producten met 50%, besteed 10% van de landbouwgrond aan biodiversiteit...

Vechten voor ander voedselsysteem

“FUGEA vecht al jaren voor een ander voedselsysteem”, zegt voorzitter Philippe Duvivier. “In het veld ontwikkelen onze boeren hun praktijken om productie en duurzaamheid met elkaar te verzoenen. De transitie is bezig en de Covid-19-crisis herinnerde ons eraan dat het nodig was. Om te worden versterkt, moet het worden ingekaderd door een sterk en ambitieus beleid. Door een grote koerswijziging in gang te zetten, gaat de strategie ‘Van boer tot bord’ in de goede richting.”

Philippe Duvivier, voorzitter Fugea.
Philippe Duvivier, voorzitter Fugea. - Foto: Belga

“Als de bestemming echter bekend is, is het pad dat Europa zal volgen om deze gekwantificeerde doelstellingen te bereiken, nog altijd erg onduidelijk. Het gevolgde traject en het verdedigde landbouwmodel zijn echter van groot belang.”

Voor FUGEA heeft het bereiken van 25% van de landbouwgrond onder het biologische label alleen zin met de garantie van een behoorlijk inkomen voor de boeren. “Het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is alleen begrijpelijk met een importverbod op landbouwproducten die niet aan dezelfde milieunormen voldoen. We verwachten van Europa een coherente handelwijze die zorgt voor een duurzaam en veerkrachtig traject voor onze boerderijen.”

Aanzienlijke middelen

Naast een coherent traject zal de ambitieuze transitie die in deze strategieën is aangekondigd, aanzienlijke middelen vergen. “Tot dusver heeft de Commissie geen mooie enveloppe aangekondigd. Kort gezegd: de GLB-begroting zal worden gemobiliseerd om de doelstellingen van de strategieën te bereiken. Op woensdag 27 mei, een week na de presentatie van laatstgenoemde, kondigde de Commissie echter ... een vermindering van ongeveer 10% aan van de begroting van het toekomstige GLB! Met andere woorden: boeren zullen meer moeten doen met minder.”

Voor FUGEA moet Europa zichzelf de middelen geven om zijn ambities te verwezenlijken en kan het zich niet veroorloven om geld te besparen op de rug van een toch noodlijdende landbouwwereld, die bovendien verantwoordelijk is voor de aanpassing van de praktijken. Zolang de prijzen niet volgen, verwacht onze vakbond van het GLB na 2020 een eerlijke vergoeding voor de milieu-inspanningen van de boerderijen in het kader van de Green Deal.”

“Bovendien kunnen de doelstellingen van de F2F- en biodiversiteitsstrategieën niet alleen door boeren worden gedragen. De verantwoordelijkheid en inspanningen in verband met een transitie van het voedselsysteem moeten worden gedeeld tussen de verschillende actoren in de toeleveringsketens. De garantie van winstgevende verkooppunten is bijvoorbeeld een voorwaarde om biologisch te worden (en wordt niet behaald in sectoren zoals rundvlees). Eerlijke prijzen die de productiekosten dekken, zijn essentieel om boeren in staat te stellen meer milieu-inspanningen te leveren.”

Boeren zijn meest kwetsbare schakel

“We willen ook niet vergeten dat landbouwers de meest kwetsbare schakel zijn in de traditionele toeleveringsketens. De F2F-strategie onderstreept de noodzaak om hun positie in de voedselketen te versterken. We gaan verder door te stellen dat dit een voorwaarde is voor een overgang van landbouwpraktijken. Het garanderen van economische duurzaamheid op lange termijn is inderdaad essentieel voor onze activiteiten om systemische veranderingen teweeg te brengen.”

Om realistisch te zijn, moet de dynamiek van de Green Deal ook gepaard gaan met sterke politieke daden op het gebied van internationale handel. “Een grondige herziening van de toewijzing van GLB-begrotingen is ook nodig.Tot slot herinnert onze vakbond er nogmaals aan dat er behoefte is aan coherentie binnen het Europese beleid.”

“Coherentie tussen het ambitieniveau en de begrotingen, coherentie tussen wetgeving en realiteiten ter plaatse, coherentie tussen de vereiste overgang van ons landbouw- en handelsbeleid (vrijhandelsovereenkomsten). Het is echter duidelijk dat we er nog ver van verwijderd zijn. Europa, door te besluiten het GLB-budget met 10% te verlagen, zet druk op het dalende inkomen van de boeren. FUGEA zal deze onaanvaardbare situatie blijven aan de kaak stellen”, besluit Philippe Duvivier.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent