Zowel bladluis en vergeling als bietenvlieg gespot in bieten

Volg bij elk perceel het advies van KBIVB op.
Volg bij elk perceel het advies van KBIVB op. - Foto: LBL

Bij de eerste percelen zijn de rijen ondertussen gesloten en zijn ze nog steeds onder bescherming van de laatste toegepaste bladluis-behandeling. Voor deze percelen is geen verdere interventie nodig. De nuttige insecten (weekschildkevers, larven van de zweefvlieg, lieveheersbeestjes en gaasvlieg) zijn nu zeer nuttig om de groene en zwarte bladluizen te beheersen.

Selectief behandelen tegen bladluis

Als u meer dan 10 dagen geleden een bladluisbehandeling hebt toegepast en de bieten de rijen niet helemaal sluiten, controleer dan uw percelen op groene bladluizen en grijp in met een selectief middel als de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten weer wordt bereikt. In percelen waar, door laattijdige opkomsten, de bieten in een 6-bladstadium zitten moeten de bladluizen nog gecontroleerd worden. Indien de betreffende zone groot genoeg is, kan de behandeling plaatselijk gericht zijn op de kleinere bietplanten.

Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

Voor velden met Poncho Beta of Cruiser Force behandelingen is op dit moment geen interventie nodig, zelfs niet bij late opkomst.

Eerste symptomen vergelingsziekte

De eerste symptomen van vergelingsziekte worden waargenomen. Dit zijn meestal individuele planten of enkele tesamen die kunnen uitgroeien tot vergelingsziekte-'cirkels' als de insecticide bescherming niet efficiënt is geweest.

De aanwezigheid van individuele bieten met symptomen van vergelingsziekte is onvermijdelijk, zelfs als de behandelingen goed zijn toegepast.

Bietenvlieg: overhaast de behandeling niet

Veel percelen tonen eitjes van bietenvliegen en larven, voornamelijk op de oudste bladeren. De behandelingsdrempel vanaf het 8-bladstadium van de bieten is hoog (18 eieren en larven per plant) en vereisen over het algemeen geen interventie.

Ook al is de situatie soms spectaculair en lijkt de interventiedrempel (planten met mineergangen en levende larven) te zijn bereikt, toch raden we behandelingen af omdat de gebruikte insecticideproducten de nuttige insecten vernietigen, die vandaag de dag essentieel zijn om de groene en zwarte bladluizen die nog steeds aanwezig zijn, te beheersen.

Meest recent

Meest recent