Startpagina Melkvee

België produceert steeds meer verse zuivel en boter

België produceert in vergelijk met 2015 vooral meer verse zuivelproducten en boter. Op 4 jaar tijd kende de productie van melkerijboter een stijging van 41%. Er worden ook 19% meer verse zuivelproducten geproduceerd, met yoghurt als sterkste stijger (33%). Ook geitenkaas is aan een sterke opmars bezig (93%), al is het productieaandeel van geitenkaas in België, met 10.000 ton, vrij klein. Dat blijkt uit cijfers van Statbel.

Leestijd : 2 min

Bij de consumptiemelk wordt halfvolle melk het meest geproduceerd, al daalt de productie daar met 18% sinds 2015. Het is vooral de stijging volle melk (23%) die opvalt de afgelopen 4 jaar. In 2019 bedraagt de totale productie van consumptiemelk (chocomelk en vitamineerde melk inbegrepen) 856 miljoen liter. Dat is iets minder (-5%) dan 4 jaar geleden. Vooral de productie van halfvolle melk (-18%) en karnemelk (-13%) daalt tegenover 2015, terwijl die van volle melk stijgt met 23%. Bij de melkdranken blijft de productie van chocolademelk de afgelopen 4 jaar min of meer stabiel (+1%), en werd 10% meer melk met vitamines geproduceerd.

Zuivelproductie 1

Productie van verse zuivel stijgt het meest

De verse zuivelproducten zijn de tweede grootste categorie in de Belgische zuivelproductie, met 649 miljoen liter, of een stijging van 19% tegenover 2015. De productie van yoghurt steeg het meest de afgelopen 4 jaar, met 33%. Ook bij de andere zuivelproducten zien we een stijging: gefermenteerde melk (22%), consumptieroom (15%) en desserten (17%).

Verse zuivel 2

Dubbel zoveel productie melkerijboter dan herwerkte boter

In 2019 steeg de boterproductie in het algemeen met 18%, tegenover 2015. Dat ligt vooral aan de sterke stijging bij melkerijboter. Op 4 jaar tijd werd bijna 20.000 ton meer melkerijboter geproduceerd, een stijging van 41%. De productie van herwerkte boter ging achteruit tegenover 2015, met -11%.

Boter 3

Geitenkaasproductie neemt hoge vlucht

In 2019 werd zo’n 104.000 ton kaas geproduceerd in België, waarvan 97.000 ton natuurkaas. Op 4 jaar tijd gaat het om een stijging van 17% bij de natuurkaas. De productie van verse kaas is sinds 2015 sterk gedaald, met -43%. Het is vooral de productie van geitenkaas die hoge stijgingspercentages voorlegt: 93% tegenover 2015. Al blijft het productieaandeel van geitenkaas zeer beperkt, met 9% van de totale kaasproductie, in 2015 was dat aandeel nog maar 5%. Voor de productie van de bijna 10.000 ton geitenkaas is 73 miljoen liter geitenmelk ingezameld in binnen en buitenland. Het aandeel van de eigen Belgische geitenmelk hierin is beperkt tot 59%.

Geitenkaas 4

Minder ijs, meer melkpoeder

In de resterende categorieën tekent zich een daling af van de productie van consumptie-ijs. Waar in 2015 nog 71.000 liter ijs werd geproduceerd, gaat het in 2019 om 66.000 liter, een daling van 7%. Bij het melkpoeder zien we dan weer stijgingen, vooral bij niet-magere melkpoeder (40% meer dan in 2015) en in de restcategorie andere, waar o.m. babyvoeding en sportdrank in zit.

Bij ingedikte melk en wei ten slotte was er een productiedaling va 59% tegenover 2015. Voor de productie van melkpoeders (246 000 ton), kaas (105.000 ton), boter (96.000 ton) en ingedikte melk en wei (29.000 ton) werd 4,8 miljard liter koemelk gebruikt, 157 miljoen liter room en 98 miljoen liter magere melk (ingevoerde leveringen inbegrepen).

Lees ook in Melkvee

Gemiddeld melkveebedrijf verliest 1.500 euro per maand bij hittegolf

Melkvee Landbouweconomen hebben langlopende productiecijfers van alle Vlaamse melkveebedrijven naast opgetekende weersfenomenen gelegd om de economische schade door hitte in kaart te brengen. Hitte kan een negatieve invloed hebben op de hoeveelheid melk die koeien geven en op de melksamenstelling. De economische schade kan oplopen tot 1.500 euro en meer per maand per bedrijf
Meer artikelen bekijken