Prevent Agri en ILVO onderzoeken arbeidsveiligheid in de landbouw

De enquête wordt gehouden door Prevent Agri en ILVO.
De enquête wordt gehouden door Prevent Agri en ILVO. - Foto: LBL

Wat ervaren de boeren, tuinders en telers momenteel op het terrein? Hoe staan zij momenteel tegenover arbeidsveiligheid in de bedrijfsvoering? Hoe groot of genuanceerd is de impact? Prevent Agri en het Instituut voor Landbouw, Voedings- en Visserijonderzoek (ILVO) zijn begin juli gestart met een grootschalige enquête, om op een wetenschappelijke manier hierrond de nodige gegevens en cijfers te verzamelen.

Nuttig advies en begeleding

“Met deze enquête willen we meer weten over de houding en het gedrag van landbouwers met betrekking tot veiligheid. De deelname van de sector is essentieel om nuttig advies en begeleiding te kunnen bieden, alsook om een langetermijnbeleid voor de veiligheid van landbouwbedrijven ui te kunnen werken”, stellen de initiatiefnemers.

De enquête bestaat voornamelijk uit meerkeuzevragen, die beantwoord moeten worden door de bedrijfsleider. De enquête duurt slechts 15 minuten. Elk onderdeel van de enquête bevat duidelijke instructies die het mogelijk maken om de enquête ondubbelzinnig te beantwoorden.

Rondvraag vertrouwelijk

De enquête is volledig vertrouwelijk. De resultaten worden statistisch geanalyseerd en alleen algemene trends worden gerapporteerd. De steekproefomvang moet in elk land minimaal 200 landbouwers bedragen om over voldoende vergelijkende gegevens te beschikken. Start hier de enquête.

Info: -Prevent Agri: Robin De Sutter en Mieke Sevenans: info@preventagri.vlaanderen, -ILVO: Lies Messely: Lies.Messely@ilvo.vlaanderen.be.

Prevent Agri/ILVO

Meest recent

Meest recent