Startpagina Paarden

Een paardenweide onderhouden is meer dan bloten alleen

De Vlaamse paardenhouder is een fervent gebruiker van de weidebloter. Dit dikwijls ten nadele van een andere machine die te veel ‘op stal’ staat, bij name de weidesleep. Weidebeheer omvat natuurlijk veel meer dan louter bloten en slepen. Vandaag hebben we het specifiek over deze twee machines en het gebruik ervan hartje zomer, nu dus.

Leestijd : 3 min

Hoogzomer komt in zicht en daarmee ook de afgegraasde weiden, met her en der plekken waar hoog opgeschoten grassen welig tieren. Plekken die door de paarden vaak alleen betreden worden om er te mesten, of nog omdat het gras er minder smakelijk of gewoon te hoog is. Kortom, paarden maken er – ondanks hun schoonheid - het uitzicht van een weide niet mooier op. Paarden doen een grasmat geen deugd en graasden vroeger na de runderen, terwijl de schapen zich tevreden moesten stellen met de overgebleven droge sprieten, die de edele viervoeter onaangeroerd liet. Deze rotatie is vandaag een zeldzaamheid geworden. Niets is dan ook mooier dan een egale grasmat zonder storende factoren zoals lange, uitgebloeide grassen die het geheel ontsieren. De weidebloter zorgde hier voor een ware omwenteling, was snel razend populair en heeft intussen ruim zijn nut bewezen. Toch rest er een sterk onderschat probleem bij intensieve beweiding. Een probleem van een andere aard. We bedoelen hiermee de bodem die door de viervoeter paard niet wordt gespaard!

Weideslepen in de zomer

Weideslepen gebeurt te weinig in de paardensector. Voor velen is weideslepen weggelegd voor de vroege lente en toegegeven, dit is natuurlijk het tijdstip bij uitstek om het grasland aan te pakken. Toch wordt dit zelfs in de lente door veel paardenhouders ‘vergeten.’ Bijvoorbeeld omdat het te nat is in het vroege voorjaar en men voor schade vreest door het slepen. Al even herkenbaar is dat er bij het ideale groei- en bemestingsweer gevreesd wordt voor schade aan het groeiende gras tijdens de sleepbeurt. En daarna lonkt het tijdstip om de paarden na een lange winter in de weide te laten. Kortom, slepen in het voorjaar komt er niet meer van. Maar al te dikwijls is dit het scenario waardoor een naar lucht snakkende grasmat nog meer toegetrapt wordt. Jaar in jaar uit. Daarom is het nuttig de paardenweiden in de zomer te trakteren op een sleepbeurt.

Het nut van slepen

Paarden zijn bewegingsdieren. In vrijheid verplaatsen ze zich veel en snel, vergeleken met runderen. Paarden trappen en lopen de bodem dus honkvast dicht. Dit kenmerkt typisch een perceel weiland dat enkele jaren door paarden werd bevolkt.

Een weide slepen heeft zo zijn voordelen. Het werk kan op eender welk moment in de zomer, maar gebeurt best net voor een regenperiode en als het weiland nadien enkele weken de tijd krijgt om te ‘herstellen’ van de behandeling. Een intensief beweid perceel zal deze verluchting van de bodem enorm appreciëren. Door de droge lente die we dit jaar beleefden, zijn er veel dorre en afgestorven grassen in het weiland. Een sleepbeurt maakt daar in een keer komaf mee.

De achtergelaten mest op de weide en de eventuele molshopen worden door het slepen verspreid. Mestplekken worden immers snel ware broeinesten van wormen en onkruid.

Het resultaat na een sleepbeurt is een geoptimaliseerde weide, waar het gras aan groeikracht wint.

Er is een algemene regel die er ingehamerd wordt in de B3-opleiding paardenhouderij: slepen gebeurt voor de regen om de grasgroei te stimuleren door het verwijderen van afgestorven gras. Bloten gebeurt net na de regen om te zorgen dat het gras mooi gelijkmatig terug groeit. Dergelijk gras is smakelijker voor paarden dan een ongelijkmatig terug groeiende weide vol hoge grassen. Dus voor beide ‘gangen’ is een malse zomerregen van harte welkom.

Rondje bosmaaier

De hoge grassen tegen de afrastering liggen buiten het bereik van de machines. U kortwiekt deze best dus met de bosmaaier. Opgeruimd staat netjes en kortsluiting is aldus uitgesloten. Maar al te dikwijls zorgen de lange en uitgebloeide wuivende grassen voor een ongelijkmatige verdeling van de elektriciteit in de afrastering en voor kortsluiting bij nat weer.

Het gemaaide gras mag u gerust voederen aan de paarden, op voorwaarde dat het de dag zelf gebeurt. Voeder nooit gras aan paarden dat langer dan 8 uur gemaaid is, want het kan koliek uitlokken.

PB

Lees ook in Paarden

Meer artikelen bekijken