Kweekkonijnen krijgen tot dubbel zoveel ruimte

Het ILVO deed de voorbije jaren onderzoek naar huisvesting van voedsters.
Het ILVO deed de voorbije jaren onderzoek naar huisvesting van voedsters. - Foto: ILVO

Er zijn nog 15 grote konijnkwekerijen in Vlaanderen. Zij huisvesten zo’n 500.000 konijnen. Daar vind je vleeskonijnen, die geslacht worden rond de leeftijd van 12 weken. Maar er zijn ook zogenaamde kweekkonijnen (ook moederdieren of voedsters genoemd), die langer gehouden worden om vleeskonijnen te produceren. Op dit ogenblik moeten alleen de vleeskonijnen gehouden worden in ‘verrijkte parken’: groepshuisvesting met meer ruimte en een meer natuurlijke omgeving.

Kweekkonijnen kunnen vandaag nog altijd gehouden worden in kleine en individuele kooien, met beperkte bewegingsmogelijkheden. Voedsters kan je immers in de praktijk moeilijk in een groep huisvesten. Onderzoek wees reeds uit dat er veel uitval is bij deze manier van huisvesting en dat voedsters vaak agressief (en verwondend) gedrag vertonen ten opzichte van andere voedsters of jonge konijnen. Onder meer het doctoraatsproject Konsemi focuste op part-time (gedeeltelijke) groepshuisvesting van voedsters.

Nieuwe normen

Vlaams Dierenminister Ben Weyts meldt in een persbericht dat de verrijkte parken nu ook voor de kweekkonijnen verplicht worden. Deze uitbreiding wordt mogelijk dankzij nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Concreet moeten alle kweekkonijnen ten laatste tegen 2025 verhuizen naar verrijkte parken. In oppervlakte kunnen deze parken tot dubbel zo groot zijn als de huidige huisvesting van een kweekkonijn. Waar een vrouwelijk kweekkonijn vandaag over ongeveer 3000 cm² beschikt, zal zij in de toekomst over een minimale oppervlakte van 6000 cm² beschikken. Bovendien zijn deze parken uitgerust met tunnels en knaagmateriaal waardoor het meer aansluit bij de natuurlijke omgeving van een konijn.

De nieuwe minimumnormen voor de huisvesting van kweekkonijnen komen er na overlegmet onder andere Boerenbond, de Landsbond, Gaia en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

“In overleg met alle partners kiezen we voor moderne dierenwelzijnsnormen”, zegt minister Weyts. “Ons Vlaams dierenwelzijnsbeleid legt de lat opnieuw hoog. Zo nemen we steevast het voortouw binnen Europa. Nergens zullen kweekkonijnen beter beschermd zijn dan in Vlaanderen.”

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent