Opnieuw schapen op de Zavelenberg in Brussel?

De Zavelenberg in Brussel heeft altijd al een agrarische bestemming gehad.
De Zavelenberg in Brussel heeft altijd al een agrarische bestemming gehad. - Foto: Leefmlilieu Brussel

De Zavelenberg is een semi-natuurlijke site in Brussel die erin geslaagd is om een agrarisch karakter – een overblijfsel van meerdere eeuwen – te behouden. Het is een van de laatste overblijfselen van het landbouwverleden van het Gewest in een gebied dat sterk verstedelijkt is geraakt. Deze geklasseerde site is ook een natuurreservaat en wordt gekenmerkt door zijn heuvelachtig landschap, weiden, hagen, bossen en wetlands in de vallei en herbergt een natuurlijke habitat en flora en fauna, die zeldzaam zijn in het Brussels Gewest.

Agrarische bestemming

Met een totale omvang van ongeveer 12,7 ha bestaat de zeer heuvelachtige site voornamelijk uit omheinde weiden, paden, hagen en geïsoleerde oude bomen. Men vindt er verschillende natuurlijke habitats. Verschillende paden, waaronder de Groene Wandeling, doorkruisen de site die zeer populair is bij de buurt en bij jongeren uit de omliggende scholen en buurten. De site is over het algemeen zeer populair in de wijk, maar maakt soms het voorwerp van wangedrag uit (schade aan de infrastructuur, binnendringing in de weilanden, het achterlaten van afval, loslopende honden, ...).

De Zavelenberg heeft altijd al een agrarische bestemming gehad. De laatste bekende bewoner, Theo Hoogstijns, bewoonde de ruimte 20 jaar lang via een overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vandaag bezet vzw Les Moutons Bruxellois, op basis van een precaire overeenkomst, een deel van de site met schapen.

Leefmilieu Brussel wil op termijn een beheersysteem voor de Zavelenberg ontwikkelen. Daarom lanceert Leefmilieu Brussel een oproep tot kandidaatstelling omin een eerste fase een project van tijdelijke bezetting te selecteren voor een fokkerijproject zodat schapen op het terrein kunnen grazen, wat noodzakelijk is voor het beheer van het terrein (herstel van de biodiversiteit en het landschap).

Een tweede bezettingsfase is gepland met het oog op het opzetten van een gediversifieerd, volledig en geïntegreerd agro-ecologisch project op het hele terrein (mogelijk een combinatie van tuinbouw, fruitteelt en veeteelt).

Leefmilieu Brussel

Meest recent

Meest recent