Startpagina Economie

Duitsland en Roemenië willen Europees betere omgang arbeidsmigranten

Duitsland en Roemenië gaan samen ijveren voor betere Europese bescherming voor arbeidsmigranten, waaronder seizoenarbeiders. Dat is de conclusie van een ontmoeting van de Duitse federale arbeidsminister Hubertus Heil en diens Roemeense ambtgenoot Violeta Alexandru. De 2 spraken elkaar in een videoconferentie.

Leestijd : 3 min

Heil zou aanvankelijk naar Boekarest afreizen. Dit kon niet doorgaan omdat deze stad werd uitgeroepen tot een gebied met een relatief hoge kans op besmetting met het coronavirus. Het overleg werd gepland nadat massale coronabesmettingen werden vastgesteld in Duitse slachterijen. Het ging daarbij onder meer om de Europese marktleider in varkensvlees Tönnies en het coöperatieve Westfleisch.

Veel van de besmette werknemers komen uit Europa en dan vooral Roemenië. Bij de grote slachterijen worden ze soms in grote aantallen gehuisvest in barakken, om dan dagelijks met busjes naar het werk te worden gebracht. Naast de corona-specifieke problemen die aan dit systeem kleven, zijn er ook structurele problemen met de behandeling van arbeidsmigranten, klaagt Roemenië aan.

Vaak werken bedrijven samen met onderaannemers gespecialiseerd in het werven en te werk stellen van arbeidsmigranten. Deze onderaannemers worden soms beschuldigd van malafide praktijken. Zo moeten veel arbeidsmigranten – ook bijvoorbeeld als seizoenarbeider actief in de groente- en fruitteelt – een onbehoorlijk groot deel van hun inkomen afstaan aan de onderaannemer, voor huisvesting of zelfs werkgereedschap.

Hoewel overal in West-Europa arbeidsmigranten werken in de land- en tuinbouw en de voedingsindustrie. De problematiek lijkt vooral in Duitsland te spelen. Het land kende lang geen minimumloon en daarom lagen lonen er in veel gevallen lager dan elders. Daardoor konden bijvoorbeeld slachterijen nog moeilijker aan lokaal personeel komen dan in andere landen het geval was.

Ook is volgens critici soms sprake van ongeoorloofde druk op arbeidsmigranten om ondanks fysieke of mentale klachten, toch te komen werken. Ook bij een Nederlands slachthuis getuigden diverse werknemers hierover tegen een krant.

‘Werk mag niet ziek maken’

Duitsland ging in dialoog met Oost-Europese landen en komt nu met Roemenië tot een gezamenlijk, Europees uit te dragen standpunt. Dit standpunt zal bij de Raad van EU-ministers van arbeid in oktober worden uitgedragen. "Werk mag je niet ziek maken - niet in het veld, niet in het slachthuis en nergens anders!" stellen Heil en Alexandru in een gezamenlijke mededeling.

Volgens het Federale Ministerie van Arbeid (BMAS) zouden voor iedereen eerlijke arbeidsvoorwaarden moeten gelden, ongeacht het soort arbeidsovereenkomst. Heil stelt dat Roemeense en andere Oost-Europese werknemers in de toekomst beter moeten worden geadviseerd over het systeem van sociale zekerheid en andere rechten. Daarbij stelt Heil dat het land een grote stap voorwaarts zal zetten met een nieuwe wet voor veiligheid- en gezondheidscontrole op de werkvloer.

Eind juli keurde het federale kabinet het wetsontwerp betreffende de specifieke arbeidswet goed. Het bevat voor de vleesindustrie onder meer een quasi volledig verbod op het gebruik van onderaannemers in de arbeidsvoorziening. Bovendien moeten meer controles, strengere normen voor gemeenschappelijke huisvesting en verplichte tijdregistratie, evenals hogere straffen voor werkgevers in geval van wangedrag in alle bedrijfstakken, misbruik en uitbuiting van werknemers in de toekomst voorkomen.

Na de zomervakantie debatteren de Bondsdag en de Bondsraad over de wet.

Jan Cees Bron

Lees ook in Economie

Belgapomprijs vlakt terug af na stijging

Aardappelen Vorige week steeg de Belgapom-notering voor de eerste keer sinds februari. Deze week blijft de prijsnotering voor de rassen Fontane en Challenger dezelfde als vorige week, 400 euro/ton (zonder btw).
Meer artikelen bekijken