Startpagina Veeteelt

Departement Landbouw & Visserij roept op om hygiënische voorzorgsmaatregelen te respecteren

De afgelopen jaren doken in de land- en tuinbouwsector enkele besmettelijke dier- en plantenziekten op. Het departement Landbouw en Visserij heeft nu een overzicht op zijn website geplaatst met alle bioveiligheidsmaatregelen (hygiënische voorzorgsmaatregelen) die u bij een bezoek aan een land- of tuinbouwbedrijf moet naleven.

 

Leestijd : 1 min

Ziekten als pseudovogelpest, Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen, vogelgriep, tomato brown rugose fruit virus op tomatenbedrijven haalden de afgelopen jaren spijtig genoeg het nieuws. Deze besmettelijke dieren- en plantenziekten worden vaak binnengebracht door dieren, erfbetreders, vervoersmiddelen, materieel of machines.

Insleep van ziektes Daarom bestaan de zogenaamde bioveiligheidsmaatregelen. Dit zijn alle hygiënische voorzorgsmaatregelen die erfbetreders moeten naleven om het risico op insleep en versleep van ziektekiemen op het bedrijf te beperken. Erfbetreders zijn alle personen die het erf van een land- of tuinbouwbedrijf betreden. Het kan zowel gaan om medewerkers van de overheid, nutsbedrijven, maar ook om dierenartsen, veevoederleveranciers, plukkers, bedrijfsadviseurs, landbouwconsulenten, … Het departement Landbouw en Visserij heeft alle bioveiligheidsregels samengevat in 2 handige documenten: één voor de landbouwbedrijven met dieren en één voor de tuinbouwbedrijven. De documenten vermelden de verschillende bioveiligheidsmaatregelen die je bij aankomst, tijdens het bezoek en na afloop van het bezoek best naleeft. Ook zijn er enkele specifieke regels opgenomen voor bepaalde types van landbouwonderneming (bv. champignonkwekerij). Op deze manier hoopt het departement de bioveiligheid op onze landbouw- en tuinbouwbedrijven nog te verbeteren. LV-departement Landbouw & Visserij

Lees ook in Veeteelt

Vlaamse overheid voorziet tot 20.000 euro voor projecten die goed zijn voor landbouw én natuur

Milieu Dat landbouw en natuur mekaar kunnen versterken, bewijst de projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’. Tot en met 8 september 2024 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen bij de Vlaams overheid dat zowel de natuur als de landbouw ten goede komt. Wie geselecteerd wordt, kan tot 20 000 euro ontvangen voor de realisatie van het project. De oproep is een initiatief van het Departement Omgeving, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.
Meer artikelen bekijken