Departement Landbouw & Visserij roept op om hygiënische voorzorgsmaatregelen te respecteren

Het Departement Landbouw & Visserij geeft tips op de website.
Het Departement Landbouw & Visserij geeft tips op de website. - Foto: LBL

Ziekten als pseudovogelpest, Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen, vogelgriep, tomato brown rugose fruit virus op tomatenbedrijven haalden de afgelopen jaren spijtig genoeg het nieuws. Deze besmettelijke dieren- en plantenziekten worden vaak binnengebracht door dieren, erfbetreders, vervoersmiddelen, materieel of machines.

Insleep van ziektes Daarom bestaan de zogenaamde bioveiligheidsmaatregelen. Dit zijn alle hygiënische voorzorgsmaatregelen die erfbetreders moeten naleven om het risico op insleep en versleep van ziektekiemen op het bedrijf te beperken. Erfbetreders zijn alle personen die het erf van een land- of tuinbouwbedrijf betreden. Het kan zowel gaan om medewerkers van de overheid, nutsbedrijven, maar ook om dierenartsen, veevoederleveranciers, plukkers, bedrijfsadviseurs, landbouwconsulenten, … Het departement Landbouw en Visserij heeft alle bioveiligheidsregels samengevat in 2 handige documenten: één voor de landbouwbedrijven met dieren en één voor de tuinbouwbedrijven. De documenten vermelden de verschillende bioveiligheidsmaatregelen die je bij aankomst, tijdens het bezoek en na afloop van het bezoek best naleeft. Ook zijn er enkele specifieke regels opgenomen voor bepaalde types van landbouwonderneming (bv. champignonkwekerij). Op deze manier hoopt het departement de bioveiligheid op onze landbouw- en tuinbouwbedrijven nog te verbeteren. LV-departement Landbouw & Visserij

Meest recent

Meest recent