Limburg heeft 1,25 miljoen euro veil voor projecten rond duurzaam watergebruik in land- en tuinbouw

Het Droogte Innovatie Fonds van de provincie Limburg werd gelanceerd door gedeputeerde Inge Moors (derde van rechts) in de aanwezigheid van enkele DIF-juryleden. Rechts baron Christophe van Eyll, eigenaar van het kasteel van Neerrepen, waar de droogte-effecten ook zichtbaar waren in de vijver en omliggende akkers.
Het Droogte Innovatie Fonds van de provincie Limburg werd gelanceerd door gedeputeerde Inge Moors (derde van rechts) in de aanwezigheid van enkele DIF-juryleden. Rechts baron Christophe van Eyll, eigenaar van het kasteel van Neerrepen, waar de droogte-effecten ook zichtbaar waren in de vijver en omliggende akkers. - Foto: AV

In het prachtige domein van het kasteel van Neerrepen, deelgemeente van Tongeren, ging alle aandacht naar het wijzigende klimaat, dat zich onder meer al uitte in opeenvolgende jaren met aanhoudende droogteperiodes. Het waterpeil in de beken en rivieren en het grondwater zakte naar een kritisch punt. Dat heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering in de land- en tuinbouw en het agrobusinesscomplex, alsook op de natuur en de biodiversiteit.

Ecologische waterconservering

Baron Christophe van Eyll, eigenaar van het kasteel, zag de voorbije jaren zelf de veranderingen die de aanhoudende droogteperioden aanrichtten in bijvoorbeeld de kasteelvijver en het omliggende gebied. “Het water in onze vijver stond deze zomer slechts 5 cm hoog, dat was nooit eerder gezien. Er waren enkel nog kikkers en kikkerdril te vinden in die modder. De opstart van een waterherstelproject in het kader van een Europees Leader-programma zorgt hier sinds kort voor ecologische waterconservering, met respect voor landbouw én natuur. Het vermindert het drainerend effect op de omliggende akkers, en vergroot bovendien de biodiversiteit in en om de vijver. De vijver zal zijn functie als buffervat , zowel stoomopwaarts als stroomafwaarts weer kunnen opnemen. Een betere waterhuishouding zal ook het erosie-effect van de glooiende akkers om het domein verminderen.”

Limburg koploper in waterbeleid

“De provincie Limburg is pionier op het vlak van een gebiedsgericht waterbeleid”, benadrukt de Limburgse gedeputeerde. “Dit bleek al uit de eerste uitgebreide waterstudie en -balansen van onze provincie in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België (BDB), de KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel. Deze tool wordt nu ook elders in Vlaanderen gebruikt om droogteplannen te maken.” Inge Moors stelt hierbij dat een gebiedsgerichte werking belangrijk is: “Er is al een verschil in aanpak tussen Noord- en Zuid-Limburg, er is dus zeker een andere aanpak nodig in West-Vlaanderen dan in Limburg. De studie bevestigde het belang van de land- en tuinbouwsector als belangrijke beheerders van de open ruimte, waar water geborgen kan worden en kan infilteren in de bodem om zo het grondwater te voeden. Hierdoor kan de agrarische sector een grote bijdrage leveren aan een evenwichtige provinciale waterbalans. Ze kan helpen de waterbeschikbaarheid te herstellen.”

Droogte Innovatie Fonds doet oproep

Om zoveel mogelijk opportuniteiten te valoriseren spoort het provinciebestuur van Limburg landbouwers, bedrijven en instellingen aan om met de beleidsaanbevelingen uit die studie aan de slag te gaan. Inge Moors: “Het Droogte Innovatie Fonds (DIF) moet alle actoren – de doelgroep is ruim en we moedigen samenwerking ten zeerste aan – warm maken om een innovatief project uit te werken met als doel de watervoorziening voor de land- en tuinbouwsector bij lange en extreme droogte te verhogen. We mikken vooral op projecten die op korte termijn kunnen gerealiseerd worden. De provincie maakt hiervoor tot 2025 jaarlijks 250.000 euro vrij.”

De projecten kunnen vanaf vandaag 7 oktober tot en met vrijdag 13 november, 12 uur ingediend worden. Er is tot 100% cofinanciering van de projectkost mogelijk. De subsidie bedraagt minimaal 30.000 euro. Uiteraard moeten de geplande investeringen op Limburgs grondgebied gebeuren.

Een zevenkoppige jury, voorgezeten door gedeputeerde Inge Moors, zal de ingediende projecten beoordelen. Vooral het innovatieve karakter, de potentiële impact op de Limburgse land- en tuinbouwsector, de kwaliteit en de (financiële) haalbaarheid worden onderzocht.

Meer informatie en het volledige subsidiereglement kan je vinden op www.limburg.be/dif.

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent