Greenpeace: jaarlijkse uitstoot Europese veeteelt gestegen met 6%

De veeteelt stoot volgens Greenpeace steeds meer broeikasgassen uit.
De veeteelt stoot volgens Greenpeace steeds meer broeikasgassen uit. - Foto: LBL

De veesector nam in 2018 17 procent van de totale EU-emissies voor haar rekening. Nu blijkt dat de uitstoot zelfs gestegen is sinds 2007. "We roepen de EU op om haar voedsel- en landbouwbeleid te heroriënteren en voorrang te geven aan de lokale productie van het soort voedsel dat we in Europa nodig hebben (...) die het milieu en het klimaat beschermt", zegt Matteo De Vos, expert duurzame landbouw bij Greenpeace België.

Uit de cijfers van FAO blijkt ook dat tussen 2007 en 2016 de totale EU-landbouwproductie gestegen is, vooral wat betreft vlees, graan en zuivel. In die periode werd 25% meer kippenvlees geproduceerd, 13 procent meer graangewassen en 8 procent meer zuivel. Van het graan werd in 2016 59% gebruikt als veevoeder en slechts 24% voor menselijke consumptie. Nog opvallend: tussen 2005 en 2016 verdwenen 4,2 miljoen boerderijen in de EU, terwijl het landbouwareaal ongeveer hetzelfde bleef.

"In plaats van meer lokaal geproduceerd en ecologisch voedsel, zien we vooral de export van industrieel geproduceerde vlees en zuivel boomen", aldus De Vos. Greenpeace roept alle Belgische europarlementsleden op om komende woensdag in de plenaire vergadering niet zomaar een GLB goed te keuren dat ons de komende 10 jaar "weer opsluit in een destructief model".

Belga

Meest recent

Meest recent