Fiscale barema’s plus 10 tips voor het invullen van de belastingaangifte

De aangifte voor de inkomstenbelasting moet 11 december binnen zijn.
De aangifte voor de inkomstenbelasting moet 11 december binnen zijn. - Foto: LBL

1. Begin tijdig met het verzamelen van uw gegevens (vb. overzicht van uw premies afhalen van uw E-loket via www.landbouwvlaanderen.be).

2. Vergeet niet om uw belastbare oppervlakte te verhogen met ‘fictieve oppervlakte melk’ op basis van het aantal geproduceerde liters.

3. Kijk na of u als varkenshouder recht heeft op de oppervlaktevermindering voor landbouw.

4. De opbrengst van de verhuring voor cultuurcontracten moet u aangeven, de landbouwoppervlakte van de betrokken percelen niet.

5. Premies voor milieuvriendelijke landbouw mag u aftrekken van de semibrutowinst om ze afzonderlijk aan te geven in code 1605/2605 (tarief van 16,5%).

6. De opbrengsten uit betalingsrechten (basisbetaling, vergroening en premie jonge landbouwers) en zoogkoeien zijn belastbaar aan 12,5% en neemt u dus op in code 1607/2607.

7. De ontvangen VLIF-steun in 2019 (kapitaal- of interestsubsidie) is vrijgesteld en moet u dus niet aangeven ! Hou bij de aftrekbare kosten rekening met de bruto-interesten (netto intrest + rentesubsidie).

8. De verliezen bij sterfte van varkens, bij sterfte van runderen bij botulisme en bij de teelt van voedergewassen in het algemeen, mag u over twee jaar spreiden.

9. Vermeld in uw aangifte de ontvangen dividenden van aandelen. Op een bedrag van maximaal 800 euro kan u immers de ingehouden roerende voorheffing recupereren.

10. Dien uw aangifte tijdig in – dus uiterlijk op 11 december 2020 of laat dit doen door een accountant/belastingconsulent die uw aangifte kan indienen tot 11 januari 2021.

Hierbij de tabellen:

Meest recent

Meest recent