ABS: nieuw GLB lijkt niemand te bekoren

Het Europees Parlement stemt dinsdag (20 oktober) over een nieuw GLB.
Het Europees Parlement stemt dinsdag (20 oktober) over een nieuw GLB. - Foto: EP

Morgen stemt het Europees Parlement over het GLB. Het ABS herinnert eraan dat het GLBis geacht ervoor te zorgen dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier. Het moet ook streven naar landbouwproducten tegen redelijke prijzen voor consumenten, en een behoorlijk inkomen voor landbouwers. De werkelijkheid is volgens het ABS dat het GLB een deksel is dat diverse potten dekt. Naast steun aan landbouwers omvat dat ook de diverse plattelandsontwikkelingsprojecten (zoals LEADER), zelfs natuurherstelprogramma’s, soortenbeschermingsprogramma’s en zoveel meer.

Het budget oogt zeer hoog, maar in het huidige GLB gaat dat over 122 euro per jaar per inwoner, aldus ABS. Kortom: zo’n 30 eurocent per inwoner per dag. Dit is voor het gehele, brede pakket, dus plattelandsontwikkeling en de diverse programma’s naast directe steun aan landbouwers inbegrepen. Evengoed realiteit is dat je als landbouwer niet zomaar geld krijgt, aldus ABS. Ze noemt de administratieve last zwaar. Je moet op het veld bijvoorbeeld rekening houden met de diverse “randvoorwaarden” en ook veel Vlaamse regelgeving ingebouwd in die randvoorwaarden.

Ook sommige kleine overtredingen worden in het beste geval enkel gestraft met een korting op de betalingen, maar veelal wordt je dubbel gestraft en krijg je er nog een forse boete bovenop. ‘Geef toe dat met het vooruitzicht op nog meer verplichtingen voor een pak minder geld, de keuze om uit het systeem te stappen redelijk aanlokkelijk wordt’, aldus ABS.

Consument versus burger

De maatschappij verwacht volgens ABS steeds meer van de landbouwers en het platteland waarin de landbouw opereert. De landbouwsector probeert daarin mee te gaan. Dat lukt vrij aardig, maar botst daarbij op grenzen. Grenzen die niet alleen door de maatschappij, maar ook door de politiek gecreëerd worden. De maatschappij stelt steeds hogere verwachtingen aan zijn voedsel. Landbouwers willen en komen hier ook aan tegemoet, maar zien als gevolg hiervan hun inkomsten dalen, aldus ABS. ‘De consument, voortgestuwd door een retail die om het grootste marktaandeel vecht, betaalt de door hem veroorzaakte meerkost niet.’

Sector als pasmunt

Van de politiek moet de landbouw ook al niet veel verwachten. Volgens ABS gebruikt de politiek de landbouwsector als pasmunt om Europese industriële producten en diensten toegang te verschaffen tot derde landen. Dit betekent steevast volgens de boerenorganisatie dat er landbouwproducten op de interne markt terechtkomen die hier niet mogen geproduceerd worden, maar wel geconsumeerd of verwerkt.

Volgens ABS is het dan ook niet het GLB an sich dat de landbouw richting intensieve teelten duwt. Diezelfde goedkope, ingevoerde producten zorgen voor namelijk voor een constante neerwaartse prijsdruk op het lokale, duurzaam geproduceerd voedsel. Op deze manier verhindert Europa volgens ABS de verduurzaming van zijn eigen voedselketen en duwt het de landbouwer richting intensivering. De hoogte van de directe steun is te klein om hier een tegengewicht te kunnen bieden.

De conclusie van ABS is dat het lijkt alsof niemand tevreden is met het GLB. Als landbouwsector willen we verder kunnen gaan op het pad van verduurzaming dat we reeds geruime tijd gekozen hebben, merkt ABS op. Het nieuwe GLB dat nu voorligt, dreigt er volgens ABS voor te zorgen dat de sector niet langer haar diensten aan de maatschappij zullen kunnen garanderen. ‘Daarmee bedoelen we niet alleen zorgen voor voedsel, maar ook onze taak die we hebben in het onderhouden en op peil houden van de open ruimte in Vlaanderen.’

We stevenen volgens ABS af op een complex GLB, dat een pak meer aan bureaucratie zal kosten dan nu al het geval is.

Meest recent

Meest recent