Demir noemt nieuw Europees landbouwbeleid nefast voor lokale boer

Zuhal Demir is Vlaams minister van milieu.
Zuhal Demir is Vlaams minister van milieu. - Foto: N-VA

Deze week stemt het Europees Parlement over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vlaams Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) toonde zich tevreden dat landen zelf meer zullen kunnen bepalen waar het geld naartoe gaat. Ze zei ook dat ze lokale bedrijven wil steunen. "Maar ik ben het er niet mee eens dat je grote bedrijven niet moet steunen. Zij zijn vaak slagkrachtiger en zijn voorlopers van innovatie om de klimaatdruk verkleinen", aldus Crevits tegenover De Standaard.

Demir is sceptischer. "Onze boeren zorgen voor voedselzekerheid en voedselonafhankelijkheid en dat is in deze onzekere tijden geen overbodige luxe. Maar de weg die de Europese landbouw in het verleden is ingeslagen heeft er voor gezorgd dat de gevolgen voor de kleine boer en het milieu groot zijn geworden. Te groot", zegt Demir. Het nieuwe beleid is volgens haar vooral voortzetting van de status quo. "Meer dan de helft van Vlaanderen is landbouwgebied", aldus de N-VA-minister.

Europa wil volgens haar terecht werk maken van milieukwaliteit, biodiversiteitsdoelen, waterkwaliteit en luchtkwaliteit. Bovendien legt Europa de lidstaten op om die doelstellingen te behalen aan een zeer strak tempo. Zo moet Vlaanderen tegen 2027 schone rivieren hebben volgens de Kaderrichtlijn water en moet tegen 2050 onze natuur in een gunstige staat van instandhouding zijn gebracht. “Zo’n ambitieuze doelen kunnen slechts worden gerealiseerd als er consequent beleid wordt gevoerd”, merkt ze op.

"Als in die gebieden de milieudrukken uit landbouw door bemesting, ammoniakemissies, pesticiden, het scheuren van graslanden en erosie niet fors dalen, dan is het voor Vlaanderen onmogelijk om de door Europa opgelegde doelen te behalen. Het is het een of het ander. Europa moet weten wat het wil."

Meest recent

Meest recent