Landbouwverbreding: voor hoevetoerisme wel functiewijziging nodig, niet voor hoevewinkel en -slagerij

Wie in de landbouwverbreding aan hoevetoerisme doet, zoals Hoeve Ten Rooden Duifhuize in Sint-Denijs heeft een vergunning voor ‘verblijfsrecratie’ nodig. Voor een hoevewinkel of hoeveslagerij past deze activiteit binnen de functie ‘land- en tuinbouw in de ruime zin’.
Wie in de landbouwverbreding aan hoevetoerisme doet, zoals Hoeve Ten Rooden Duifhuize in Sint-Denijs heeft een vergunning voor ‘verblijfsrecratie’ nodig. Voor een hoevewinkel of hoeveslagerij past deze activiteit binnen de functie ‘land- en tuinbouw in de ruime zin’. - Foto: LV

Landbouwers gaan steeds vaker hun landbouwactiviteiten ‘verbreden’. “Dit betekent dat men om extra inkomsten te verwerven, een extra activiteit gaat organiseren die rechtstreeks aansluit op de landbouwactiviteiten en als nevenactiviteit wordt uitgebaat”, zegt Bart Dochy, Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V.

Extra inkomsten en meer kenbaarheid

Voorbeelden zijn: een landbouwer richt een deel van een schuur in voor toeristische logies, of een landbouwer richt een deel van een loods in voor de verkoop van producten van het eigen landbouwbedrijf, bijvoorbeeld een hoeveslagerij, kaaswinkel of groenteverkooppunt. Het gaat dan voornamelijk om verbreding in de korte keten.

“Op deze manier kunnen landbouwers dus extra inkomsten verwerven en het landbouwbedrijf meer kenbaarheid geven. De eigen landbouwactiviteit blijft daarbij behouden, zodat nog steeds sprake is van een volwaardig en leefbaar landbouwbedrijf. Er wordt enkel een nevenactiviteit toegevoegd”, stelt Bart Dochy.

Land- en tuinbouw in de ruime zin of verblijfsrecreatie?

Welke gevolgen heeft dat voor de nodige vergunningen? Onder ‘land- en tuinbouw in de ruime zin’ wordt bedoeld stallen, schuren, serres, maar ook de bedrijfswoning van de landbouwer. Het gaat dus over de gebouwen die worden gebruikt voor de uitoefening van de landbouwactiviteiten. Een andere opgenomen hoofdfunctie betreft de functie ‘verblijfsrecreatie’. Hieronder vallen vakantiechalets, maar ook hotels, bed and breakfast, gebouwen voor jeugdkampen, enz.

“Hoevetoerisme, een toeristische verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, valt bijgevolg, hoewel verenigbaar met de bestemming agrarisch gebied, niét onder de functie ‘land- en tuinbouw in de ruime zin’, maar onder de functie ‘verblijfsrecreatie’”, stelt Vlaams minister Zuhal Demir.

Een landbouwer zal dus een vergunning voor een gedeeltelijke functiewijziging moeten aanvragen van de functie ‘land- en tuinbouw in ruime zin’ naar de functie ‘verblijfsrecreatie’ indien hij aan hoevetoerisme wenst te doen.”

Hoeveslagerij en hoevewinkel kunnen wel onder de functie ‘land- en tuinbouw in de ruime zin’.
Hoeveslagerij en hoevewinkel kunnen wel onder de functie ‘land- en tuinbouw in de ruime zin’. - Foto: LV

Activiteiten zoals hoeveslagerij en hoevewinkel kunnen wel onder de functie ‘land- en tuinbouw in de ruime zin’ worden gebracht voor zover ze aansluiten op de uitoefening van de plaatselijke landbouwfunctie en de commerciële functie beperkt blijft. In dat geval is immers sprake van een para-agrarische activiteit. Om dergelijke activiteiten uit te oefenen, zal een landbouwer dus geen vergunning tot gedeeltelijke functiewijziging moeten aanvragen, voor zover met de functiewijziging geen vergunningsplichtige verbouwingswerken gepaard gaan.”

Geval per geval bekijken naar concrete activiteit

Er moet dus geval per geval worden gekeken naar de concrete activiteit die men wenst uit te oefenen om te bepalen of een ‘verbredingsactiviteit’ al dan niet onder de hoofdfunctie ‘land- en tuinbouw in de ruime zin’ valt”, besluit Vlaams minister Zuhal Demir.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent