Europa pompt 280 miljoen in projecten op het gebied van milieu, natuur en klimaat

De projecten zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal door onder meer de EU-biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor de circulaire economie te ondersteunen.
De projecten zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal door onder meer de EU-biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor de circulaire economie te ondersteunen. - Foto: Pixabay

Deze EU-financiering zal investeringen van in totaal bijna €590 miljoen genereren om de ambitieuze doelstellingen van deze projecten op het gebied van milieu, natuur en klimaatactie te helpen verwezenlijken. Dit bedrag komt neer op een stijging van 37 % ten opzichte van vorig jaar.

Tegen 2050 klimaatneutraal Europa

De projecten zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal door onder meer de EU-biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor de circulaire economie te ondersteunen, bij te dragen aan het groene herstel van de COVID-19-pandemie en Europa te helpen tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden. Bij veel van de nieuwe projecten gaat het om grensoverschrijdende projecten waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

Er wordt ongeveer €220 miljoen toegekend aan een breed scala aan projecten op het gebied van milieu en hulpbronnenefficiëntie, natuur en biodiversiteit, en milieugovernance en informatie, en meer dan €60 miljoen voor de ondersteuning van projecten voor mitigatie van de klimaatverandering, aanpassing aan de klimaatverandering en klimaatgovernance en informatie.

Dit omvat belangrijke investeringen voor de bescherming en versterking van de biodiversiteit in Europa. Projecten zoals het herstel van veengebieden – unieke ecosystemen die veel sterk aangepaste, zeldzame en bedreigde soorten herbergen – zullen bijdragen tot de uitvoering van de EU-biodiversiteitsstrategie. Veengebieden vormen ook een belangrijke koolstofput en kunnen een impuls geven aan het streven van Europa naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

Energieverbruik nieuwe gebouwen

De LIFE-projecten ondersteunen ook het terugdringen van het energieverbruik in nieuwe gebouwen, in overeenstemming met de renovatiegolfstrategie van de EU waarvoor onlangs het startschot is gegeven. Er zal financiering worden uitgetrokken voor de ontwikkeling van universele en betaalbare koolstofarme oplossingen die het energieverbruik in alle nieuwe gebouwen met tot wel 40 % kunnen verminderen.

Ook zal er financiering worden aangewend voor projecten ter voorkoming van voedselverspilling en verbetering van het afvalbeheer overeenkomstig het nieuwe EU-actieplan voor de circulaire economie. Tevens worden er financiële middelen gereserveerd voor tal van projecten die energie-intensieve sectoren zullen helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen overeenkomstig het ambitieuze klimaatdoelstellingsplan van de Commissie en onze doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

Hoogwaardige voedermengsels

Eén van die projecten in ons land is de verwerking van uitdagende voedselreststromen op industriële schaal. “Bijna een derde van al het voedsel dat in de EU wordt geproduceerd, wordt verspild, waarbij boeren steeds vaker kiezen voor hoogwaardig voer in plaats van deze secundaire bron te gebruiken. Het LIFE-project zal deze voedselverspilling aanpakken door te laten zien hoe uitdagende afvalstromen, zoals zaden, siropen en diepvriesproducten, op industriële schaal kunnen worden verwerkt. Het is ook bedoeld om een geautomatiseerde lijn te ontwikkelen voor het verwijderen van voedselverpakkingen met als eindresultaat het aantonen van de haalbaarheid van het produceren van grote hoeveelheden voedermengsels uit deze afvalstromen met grote water-, gewas- en emissiebesparingen.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent