Agro Transfer Seed presenteert maïsonderzoek in de Benelux

Agro Transfer Seed laat zijn rassenproef als korrelmaïs oogsten door Staphyt.
Agro Transfer Seed laat zijn rassenproef als korrelmaïs oogsten door Staphyt. - Foto: TD

Met de gebiedsuitbreiding legt het vernieuwde onderzoek sterk het accent op de verscheidenheid aan maïsteeltgebieden in de Lage Landen. De keuze van 9 proeflocaties probeert geografisch de cornbelt van de Benelux te dekken. Twee rijpheidsgroepen laten toe om de grenzen van de mogelijkheden met diverse rijpheid te exploreren. Analyse van de resultaten van dit vergelijkend rassenonderzoek toont dat er ruimte is voor gewasoptimalisatie door rassenkeuze.

Afgelopen jaar werd onder vernieuwd commando voor het eerst een proefveldprogramma met korrelmaïsrassen gedraaid. Alle maïskwekers kunnen aan dit programma deelnemen.

Korrelmaïsoogst

Het programma oogst de maïs alleen als korrelmaïs. Dit omdat de initiatiefnemers van menig zijn dat goed afgerijpt zetmeel bepalend is voor het voertechnisch belang van de maïsteelt en de verdere bedrijfseconomie. De zetmeelproductie staat verhoudingsgewijs gelijk aan de korrelopbrengst, en de graad van zetmeelbestendigheid gaat hand in hand met de korrelrijpheid. De korrelopbrengst en de korrelrijpheid zijn eenvoudiger en exacter te meten en eenduidiger te vergelijken dan resultaten uit silomaïsproeven meent Agro Transfer Seed.

Het programma gaat over de cornbelt van de Benelux en de cijfers van alle lokale proefvelden worden gedeeld met de telers. “Zo kent men de lokale waardes en weet men waar gemiddeldes vandaan komen. Landsgrenzen zijn niet bepalend voor de waarde van de resultaten, wel de klimatologische zone en de grondsoort en de vochtvoorziening”, aldus Agro Transfer Seed.

Scherp management

Alle proefvelden staan onder scherp management. Ze worden in een hele korte periode, als het weer en de bodem het toelaten, gezaaid. Ze worden geteeld zoals de teler dat onder het wettelijk regime ook mag doen. En ze worden geoogst op het correcte moment, wanneer de maïs oogst-rijp is en wanneer de vroegrijpheid van de rassen nog is af te lezen aan het drogestofgehalte van de korrel.

De praktische uitvoering van de proefveldwerking wordt gedaan door Staphyt, een gerenommeerde proefveldwerkingsorganisatie met activiteiten over heel Europa. Staphyt verzorgt de kwaliteit, de neutraliteit en het snel en nauwkeurig processen van de data en een tijdige presentatie van cijfers.

De resultaten van Agro Transfer Seed powered by Staphyt kun je consulteren via onderstaande tabel of via www.agrotransferseed.com.

TD

Meest recent

Meest recent