Startpagina Actueel

20 gevallen van vogelgriep bij wilde vogels in ons land, alle beperkingsgebieden zijn wel opgegeven

In ons land zijn tot vandaag 20 gevallen van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 bij wilde vogels aangetroffen. “Alle besmettingen zijn intussen weggewerkt en alle beperkingsgebieden rond de houderijen werden opgegeven”, zegt Hélène Bonte van het FAVV.

Leestijd : 2 min

Sinds 26 november is de aanwezigheid van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij twee pluimveehouders in België: bij een professioneel pluimveebedrijf in de gemeente Menen (West-Vlaanderen) en bij een particuliere houder in de gemeente Dinant (Namen). Naast deze 2 besmettingen, werd ook een besmetting met een ander, laagpathogeen vogelgriepvirus H5 vastgesteld op een professioneel pluimveebedrijf in Diksmuide (West-Vlaanderen).

Virus blijft circuleren

Alle besmettingen zijn ondertussen weggewerkt en de situatie is onder controle gebracht. Het FAVV heeft de verschillende beperkingsgebieden die werden afgebakend rond de houderijen opgeheven. “Ondanks de positieve evolutie bij deze besmette houderijen en de opheffing van de beperkingsgebieden, blijft het vogelgriepvirus nog steeds circuleren op ons grondgebied. Vandaag telt ons land 20 gevallen van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 bij wilde vogels. Ook bij de buurlanden zijn er geen indicaties dat de situatie verbetert”, stelt FAVV-woordvoerder Hélène Bonte.

De ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft dus nog altijd van kracht. Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden. De maatregel zal niet kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.

Maatregelen blijven van kracht

Ter herinnering, volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

- Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.

- Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.

- Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.

- Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders. Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met de pluimveesector, andere lidstaten en de Europese overheden.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Geslaagd demoveld wintergranen bij Jorion Philip-Seeds

Bedrijfsnieuws Het ziet ernaar uit dat 2023 een bijzonder jaar wordt voor Jorion Philip-Seeds. Het zaadbedrijf zwaait niet alleen icoon Joris Vanmeirhaeghe uit naar zijn pensioen, maar viert ook het tienjarige huwelijk van de tandem Jorion & Philip-Seeds. Bovendien kwam er een uitbreiding in het gamma, volledig aangepast aan het nieuwe GLB. Het gamma wintergranen blijft uiteraard een belangrijk thema.
Meer artikelen bekijken